×

Consultări publice

    ANUNŢ  privind inițierea consultărilor publice!

Publicat 27.07.2020

    Primăria oraşului Călăraşi  la data de  7 august 2020  ora 15.00 în sala de ședințe a Primăriei  orașului Călărași,  va organiza consultări publice pe următoarele proiecte  de decizii și dispoziții:

Fisier atasat: Proiectele de decizii

 

                                 ANUNŢ  privind inițierea consultărilor publice!

Primăria oraşului Călăraşi  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a următoarelor proiectelor  de decizie:

  1. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitului funciar pe bunul imobiliar pentru anul 2020. (Raportor Valentina Jumbei – specialist în perceperea impozitului fiscal).
  2. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020. ( Raportor Raisa Smolenschi-specialist)

Scopul proiectelor este de a aduce la cunoştinţa tuturor  părţilor interesate activitatea primăriei pe anul 2020, precum  participarea și implicarea locuitorilor orașului la toate etapele bugetare.

Recomandările pe marginea proiectelor  de decizii supuse consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 25.11.2019  pe adresa electronică: info@calarasi-primaria.md , melnic.ekaterina@gmail.com

la numărul de telefon +/373/24426459, +/373/24422773, +373/244/22052 , sau pe adresa  oraşul Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19 bir,46.

Proiectele de decizii propuse  şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectelor  de decizii etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  http://calarasi-primaria.md/  sau la sediulu autorităţii oraşul Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19 , bir.46 et.3

Ecaterina MELNICresponsanilă de coordonarea

                                     procesului de consultare publică

initierea consultarilor publice

Proiect de decizie – Taxele Locale 2020

Proiect de decizie – Cota de impozitare 2020