×

Î.M. Gospodăria comunal locativă

Decizie Nr.03/10 din 16 mai 2024 Cu privire la aprobarea cuantumului cheltuielilor de bază pentru anul 2024 aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prestat de către Î.M GCL Călărași avizate de către Agenția Națională pentru Reglemenatare îm Energetică 

Anexa Hotararea ANRE 2024

Decizie Nr.03/08 din 16 mai 2024 Cu privire la acceptarea sistemului exterior de canalizare în gestiunea economică a Î.M. GCL Călărași

Decizie 02/21 din 22 martie 2024 Cu privire la desemnarea membrului în consiliul de administrare a Societății pe Acțiuni „Apă-Canal Călărași”

Decizie 02/17 din 22 martie 2024 Cu privire la permisiunea extinderii serviciului public de alimentare cu apă pe teritoriul Primăriei satul Novaci

Decizie 02/16 din 22 martie 2024 Cu privire la permisiunea extinderii serviciului  public de alimentare cu apă pe teritoriul comunei Tuzara satul Novaci.

Decizie 02/15 din 22 martie 2024 Cu privire la aprobarea Regulamentului de salubrizare și amenajare a teritoriului orașului Călărași

Decizie Nr.4/9 din 21 iulie 2023 Cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului regulat de transport auto de călători și bagaje pe teritoriul orașului Călărași

REGULAMENTUL transporturilor auto de călători și bagaje pe teritoriul orașului Călărași

 

DECIZIE Nr.8/11 din 09 decembrie 2022  Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor menajere

Î.M. „GCL” Călărași – statele de personal

DECIZIE nr.2/14 din 25 martie 2022  Cu privire la aprobarea statului de personal și a Organigramei Î.M. „Gospodăria Comunal – Locativă” Călărași

DECIZIE nr.3/2 din 03 iunie 2022 Cu privire la fondarea Societății pe Acțiuni „Apă-Canal” Călărași

Raportul managerului Î.M „Gospodăria Comunal Locativă” Cu privire la activitatea  Î.M „Gospodăria Comunal Locativă” pe anul 2021

 

Decizie nr.3/6 din 19 martie 2021 Cu privire la aprobarea tarifelor de prestare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și a serviciului public de canalizare

Organigrama I.M. GCL Calarasi

 

Raportul de Transparență a ÎM „Gospodăria Comunal-Locativă” Călărași

Raportul de Transparenta a IM GCL