La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Noutăţi, Anunţuri recente
Data publicării: Miercuri, 19 aprilie 2017
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.201 din 11.03.2003, primăria oraşului Călăraşi anunţă concurs pentru funcţia publică vacantă: • specialist ( pe problemele tineretului şi sportului) 1. Scopul general al funcţiei: Organizarea activităţilor în domeniul tineretului , dezvoltării culturii fizice şi sportului în oraş 2. Sarcinile de bază: - Elaborarea programelor de activiate a tineretului - Organizarea şi desfăşurarea în cadrul oraşului a spartachiadelor, turneelor, campionatelor şi altor competiţii sportive. - Elaborarea Regulamentelor pentru activităţi sportive şi le reprezintă spre aprobare primarului şi/sau consiliului orăşenesc - Însoţirea delegaţiilor sau persoanelor oficiale în cadrul sărbătorilor desfăşurate pe teritoriul oraşului. 3.Experienţă profesională cel puţin 2 ani în domeniul pe specialitate 4. Condiţii de participare la concurs: - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova - dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu - neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă - lipsa antecedentelor nestinse - nu este privată de a ocupa funcţii publice - cunoaşterea limbii de stat 5.Cerinţe specifice Studii: Superioare 6. Cunoştinţe: - cunoaşterea legislaţiei în domeniu - cunoştinţe de operare la calculator: word, excel 7. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: - formularul de participare - copia buletinului de identitate - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare - copia carnetului de muncă - documentele de evidenţă militară- pentru recruţi şi rezervişti - certificatul medical, după caz - cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere) 8.Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs 10.05.2017 9.Locul depunerii documentelor: Primăria oraşului Călăraşi, str.M.Eminescu, 19 bir.40 Tel.de contact.(+373/244) 2.27.61, 2.64.59 e-mail: info@calarasi-primaria.md ; melnic.ekaterina@gmail.com 10. Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Victor Ambroci- viceprimar Ecaterina Melnic – secretarul consiliului 11. Bibliografia concursului: - Constituţia Republicii Moldova - Legea Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală - Legea Nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public - Legea cu privire la tineret nr. 279 din 11.02.1999 - Legea Nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare - Legea Nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional - Legea Nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public - Legea Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie Primarul oraşului Călăraşi Nicolae Melnic Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 19 aprilie 2017
Astăzi, în incinta Primăriei orașului Călărași a avut loc evenimentul de comemorarea participanților la lichidarea urmărilor catastrofei nucleare de la Cernobîl. S-au scurs 31 de ani de la cea mai devastatoare catastrofă ecologică mondială – explozia reactorului nuclear de la Cernobîl. Consecințele ei și azi mai bîntuie întreaga lume, provocînd suferințe și maladii grave. La data de 26 aprilie 1986, 3500 de moldoveni de pe ambele maluri ale Nistrului s-au grăbit să își ofere sprijinul și ajutorul în această acțiune de salvare. Din raionul Călărași au participat la lichidarea catastrofei de la Cernobîl 58 persoane,din care 20 participanți fiind din orașul Călărași. Președintele Societății Cernobîl din Călărași, dl Pavel VLAD ”a vorbit cu tristețe despre tragicul eveniment și despre aportul considerabil al colegilor, inclusiv și cei plecați în lumea celor drepți, exprimînd condoleanțe familiilor”. Primarul or. Călărași, dl Nicolae MELNIC, a salutat călduros pe cei prezenți, le-a mulțumit pentru sacrificiile și munca depusă, menționînd că ” situația ar fi fost și mai gravă dacă nu ar fi fost acei bravi oameni și cetățeni ai diferitor state, și Dvs. cei care cu prețul propriei vieți și sănătăți, ați acceptat să participați la lichidarea și combaterea efectelor negative apărute în urma exploziei” În amintirea celor care au participat la lichidarea consecințelor de la Cernobîl, Autoritățile Publice Locale, împreună cu Societatea Cernobîl Călărași, a decis în viitor să inaugureze un monument dedicat acestor eroi. La moment urmează prin Decizia consiliului orășenesc Călărași să fie alocat terenul destinat pentru amplasarea monumentului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 18 aprilie 2017
Primăria orașului Călărași pe parcursul a două luni a primit sugestiile Dvs. pentru atribuirea unui nume instituției de educație timpurie, tip ”CASA PASIVĂ”. În urma sondajului efectuat, cele mai apreciate nume au fost: DoReMicii - 22 voturi; Licurici - 16 voturi; Viitorul - 12 voturi; Urmează ca numele selectat să fie abrobat de către Consiliul orășenesc Călărași la ședința ordinară din 28.04.2017. La sondaj au participat în jur de 100 persoane, s-a luat în considerație și votul de pe facebook. Mulțumim tuturor pentru participare activă și nume frumoase sugerate pe parcurs. Citeşte mai mult...
» Toate noutăţile » Toate anunţurile
Dispoziţii primar recente
Decizia Nr. 57 din Miercuri, 15 martie 2017
Dispoziţie Nr.57 din 28 februarie 2017 "Cu privire la bilunarul ecologic de salubrizare şi amenajare a oraşului Călăraşi cu genericul - "HAI CĂLĂRAŞI""
Descarcă fişier: scanitto2 13.pdf (845KB)
Decizia Nr. 55 din Miercuri, 15 martie 2017
Dispoziţie Nr.55 din 23 februarie 2017 "Cu privire la instituirea comisiei de stabilire a posibilităţii formării bunului imobil"
Descarcă fişier: scanitto2 12.pdf (788KB)
Decizia Nr. 48 din Miercuri, 15 martie 2017
Dispoziţie Nr.48 din 20 februarie 2017 "Cu privire la stabilirea programelor/subprogramelor pe Primăria oraşului Călăraşi şi a persoanelor responsabile"
Descarcă fişier: dispozitie.pdf (1MB)

Şedinţe ale comisiei recente
Şedinţa nr. 05 din Joi, 25 august 2016
Şedinţa nr. 4 din Vineri, 01 iulie 2016
Şedinţa nr. 2 din Joi, 19 mai 2016

Decizii consiliu recente
Decizia Nr. 09 din Vineri, 30 decembrie 2016
Procesul - verbal din Nr.09 din 27 decembrie 2016
Descarcă fişier: proces verbal nr.09.pdf (477KB)
Decizia Nr. 09 din Vineri, 30 decembrie 2016
Deciziile Sedinţei din 27 decembrie 2016
Descarcă fişier: 27 12 2016.zip (134KB)
Decizia Nr. 08 din Vineri, 23 decembrie 2016
Procesul - verbal din Nr.08 din 09 decembrie 2016
Descarcă fişier: proces- verbal nr.08.pdf (832KB)
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159893
Total ieri: 443
Total azi: 260
Online: 4