La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Data publicării: Vineri, 24 martie 2017
Specialiştii ecologişti au demonstrat ştiinţific şi practic cu argumente faptul, că în urma arderii învelişului vegetal uscat al perdelelor forestiere de protecţie al câmpurilor şi de pe marginea drumurilor cel mai mult suferă stratul de sol fertil din care arde substanţa organică, se distruge microflora şi insectele folositoare, iar pentru restabilire este necesară o perioadă foarte îndelungată. Un pericol destul de mare prezintă incendierea resturilor vegetale în apropierea pădurilor, spaţiilor verzi, spaţiilor locative, în preajma staţiilor de alimentare cu carburanţi, conductelor de gaz care s-ar putea solda cu o catastrofă ecologică. În scopul neadmiterii arderii resturilor vegetale Inspectoratul Ecologic de Stat a emis o dispoziţie prin care persoanele fizice şi juridice au fost preântâmpinate şi informate despre pericolul care poate fi cauzat mediului în rezultatul arderii acestora. Pe toate cazurile care vor fi depistate inspectorii de mediu vor întocmi procese-verbale de contravenţie administrativă şi vor determina prejudiciul cauzat mediului. Cei care încalcă legea trebuie să răspundă, chiar dacă în multe cazuri de incendiere a resturilor vegetale este greu de identificat vinovatul. Inspectoratul face apel către organele administraţiei publice locale, populaţie ca să contribuie la excluderea practicii dăunătoare de incendiere a resturilor vegetale care are consecinţe negative pentru mediu. Toate rămăşiţele vegetale trebuie reîntoarse (încorporate) în sol pentru a îmbunătăţi cât de puţin fertilitatea acestuia. De la aceasta vom avea numai de câştigat şi ecologic şi economic. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 14 martie 2017
CONCURS ” CEA MAI CURATĂ ȘI AMENAJATĂ CURTE A BLOCURILOR LOCATIVE DIN ORAȘUL CĂLĂRAȘI - 2017” Vrei să locuiești într-un cartier confortabil și salubru? Atunci suntem în așteptarea solicitărilor de participare la Concursul „ Cea mai curată și amenajată curte a blocurilor locative din orașul Călărași ”, conform Regulamentului de mai jos. Regulamentul cu privire la desfăşurarea Concursului „Cea mai curată și amenajată curte a blocurilor locative din orașul Călărași” I. Dispoziţii generale 1.1 Concursul „ Cea mai curată și amenajată curtea a blocurilor locative din orașul Călărași ”, este organizat de către Primăria oraşului Călărași. 1.2 Concursul se organizează în scopul îmbunătăţirii stării sanitare a orașului, sporirii nivelului amenajării, creării şi regenerării spaţiilor verzi, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi natural, atragerii largi a tuturor păturilor populaţiei la această activitate prin prisma dezvoltării durabile a teritoriilor şi localităţii. 1.3 Activitatea, ce ţine de organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor Concursului este efectuată de Primăria oraşului Călărași, care se conduce în activitatea sa de prezentul Regulament. 1.4 Prezentul Regulament determină condiţiile de participare şi modalitatea prezentării materialelor la Concurs şi determinarea învingătorilor. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 09 martie 2017
În perioada 15.03.2017 - 05.04.2017, în legătură cu extinderea iluminatului public stradal din orașul Călăraşi sunt posibele deconectari temporare a energiei electrice pe str. M. Varlaam, F1 PT-351. Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere ! Primarul orașului Călărași, Nicolae MELNIC Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 02 martie 2017
La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani; cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română- cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă); este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 01 martie 2017
Vino în echipa noastră ! 16 Martie ora 14.00, sala de şedinţă etaj1, primăria oraşului Călăraşi Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 01 martie 2017
STIMAȚI CĂLĂRĂȘENI ! Tradițional, în fiecare primăvară, în orașul Călărași este organizat bilunarul ecologic de salubrizare și amenajare cu genericul – HAI CĂLĂRAȘI ( lunile martie și aprilie) Și în acest an rugăm implicarea activă a tuturor călărășenilor pentru a ne face curat în curtea blocurilor locative, străzile din cartierele orașului și terenurile aferente spaţiilor private. La necesitate putem oferi transport pentru evacuarea deșeurilor Tel. de contact: 0244/22191 sau 0244/22773 ÎMPREUNĂ PUTEM OFERI VIAȚĂ ORAȘULUI CĂLĂRAȘI! Primarul oraşului Călăraşi - Nicolae MELNIC Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 28 februarie 2017
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2016 pînă la 25 martie a anului curent. Pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul. Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc. Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie anul 2017. Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), (Forma IVAO15) și (Forma UNIF14). Impozitul pe venit se determină conform art.15 și art. 541 din Codul fiscal, utilizând pentru persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, cotele impozitului pe venit pentru anul 2016. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 24 februarie 2017
http://www.youtube.com/channel/UCbos2DxJ3z53R-GADDMh0AA/live Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 21 februarie 2017
Primăria orașului Călărași aduce la cunoștința familiilor cu copii din oraș că începînd cu luna Martie - 2017 vor fi primite cererile de înscriere a copiilor cu vârsta de la 2 ani în instituţiile de educație timpurie: Guguță, Lăstărel și Grădinița nou construită de tip CASA PASIVĂ. Pentru înmatricularea copilului la grădiniţă, părinţii trebuie să prezinte următoarele acte în biroul 43 sau anticamera primăriei, etj.III, pînă la 15 aprilie 2017 : • Cerere, cu specificarea instituției solicitate • Copia adeverinţei de naştere a copilului • Copiile buletinelor de identitate a părinţilor (părintelui, tutorelui) • Certificate de la locul de muncă a părinţilor (pentru şomeri – de la Agenţia de ocupare a forţei de muncă) Telefone de contact: 0244/22761 sau 0244/22773 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 21 februarie 2017
Serviciul Fiscal de Stat a lansat campania de informare a contribuabililor cu privire la depunerea declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2016. Potrivit prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii persoane care practică activitate de întreprinzător au obligația de a depune declarația privind impozitul de venit până la data de 25 martie a anului curent pentru perioada fiscală 2016. Pentru persoanele fizice cetățeni termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit a fost extiServiciul Fiscal de Stat a lansat campania de informare a contribuabililor cu privire la depunerea declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2016. Potrivit prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii persoane care practică activitate de întreprinzător au obligația de a depune declarația privind impozitul de venit până la data de 25 martie a anului curent pentru perioada fiscală 2016. Pentru persoanele fizice cetățeni termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit a fost extins până la data de 30 aprilie. În condițiile în care ultima zi a termenului de prezentare a Declarației este o zi de odihnă, în conformitate cu art.129 p.8) din Codul fiscal, în anul 2017, Declarațiile privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2016 vor putea fi prezentate până pe data de 27 martie 2017 (pentru persoanele care practică activitatea de întreprinzător) și 2 mai 2017 (pentru persoanele fizice cetățeni ce nu desfășoară activitate de întreprinzător). Citeşte mai mult...

Rezultatele 21 - 30 din 411
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Călăraşi în imagini
Punctele de deseuri neautorizate Concursul orasenesc
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159749
Total ieri: 475
Total azi: 116
Online: 8