La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Data publicării: Joi, 02 martie 2017
La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani; cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română- cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă); este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 01 martie 2017
Vino în echipa noastră ! 16 Martie ora 14.00, sala de şedinţă etaj1, primăria oraşului Călăraşi Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 01 martie 2017
STIMAȚI CĂLĂRĂȘENI ! Tradițional, în fiecare primăvară, în orașul Călărași este organizat bilunarul ecologic de salubrizare și amenajare cu genericul – HAI CĂLĂRAȘI ( lunile martie și aprilie) Și în acest an rugăm implicarea activă a tuturor călărășenilor pentru a ne face curat în curtea blocurilor locative, străzile din cartierele orașului și terenurile aferente spaţiilor private. La necesitate putem oferi transport pentru evacuarea deșeurilor Tel. de contact: 0244/22191 sau 0244/22773 ÎMPREUNĂ PUTEM OFERI VIAȚĂ ORAȘULUI CĂLĂRAȘI! Primarul oraşului Călăraşi - Nicolae MELNIC Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 28 februarie 2017
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii - persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2016 pînă la 25 martie a anului curent. Pentru persoanele juridice şi fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi persoanele care practică activitate profesională, impozitul pe venit se aplică aferent venitului obținut de aceștia din orice surse aflate în Republica Moldova, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepția deducerilor şi scutirilor la care au dreptul. Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservesc. Termenul-limită de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declarațiilor și a dărilor de seamă – 25 martie anul 2017. Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, au obligația de a depune Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12), (Forma IVAO15) și (Forma UNIF14). Impozitul pe venit se determină conform art.15 și art. 541 din Codul fiscal, utilizând pentru persoanele juridice și fizice, care practică activitate de întreprinzător, cotele impozitului pe venit pentru anul 2016. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 24 februarie 2017
http://www.youtube.com/channel/UCbos2DxJ3z53R-GADDMh0AA/live Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 21 februarie 2017
Primăria orașului Călărași aduce la cunoștința familiilor cu copii din oraș că începînd cu luna Martie - 2017 vor fi primite cererile de înscriere a copiilor cu vârsta de la 2 ani în instituţiile de educație timpurie: Guguță, Lăstărel și Grădinița nou construită de tip CASA PASIVĂ. Pentru înmatricularea copilului la grădiniţă, părinţii trebuie să prezinte următoarele acte în biroul 43 sau anticamera primăriei, etj.III, pînă la 15 aprilie 2017 : • Cerere, cu specificarea instituției solicitate • Copia adeverinţei de naştere a copilului • Copiile buletinelor de identitate a părinţilor (părintelui, tutorelui) • Certificate de la locul de muncă a părinţilor (pentru şomeri – de la Agenţia de ocupare a forţei de muncă) Telefone de contact: 0244/22761 sau 0244/22773 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 21 februarie 2017
Serviciul Fiscal de Stat a lansat campania de informare a contribuabililor cu privire la depunerea declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2016. Potrivit prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii persoane care practică activitate de întreprinzător au obligația de a depune declarația privind impozitul de venit până la data de 25 martie a anului curent pentru perioada fiscală 2016. Pentru persoanele fizice cetățeni termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit a fost extiServiciul Fiscal de Stat a lansat campania de informare a contribuabililor cu privire la depunerea declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2016. Potrivit prevederilor Codului Fiscal, contribuabilii persoane care practică activitate de întreprinzător au obligația de a depune declarația privind impozitul de venit până la data de 25 martie a anului curent pentru perioada fiscală 2016. Pentru persoanele fizice cetățeni termenul de depunere a declarației privind impozitul pe venit a fost extins până la data de 30 aprilie. În condițiile în care ultima zi a termenului de prezentare a Declarației este o zi de odihnă, în conformitate cu art.129 p.8) din Codul fiscal, în anul 2017, Declarațiile privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2016 vor putea fi prezentate până pe data de 27 martie 2017 (pentru persoanele care practică activitatea de întreprinzător) și 2 mai 2017 (pentru persoanele fizice cetățeni ce nu desfășoară activitate de întreprinzător). Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 20 februarie 2017
CONVOCARE Pentru ziua de vineri 24 februarie 2017, ora 10.00 se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 15 februarie 2017
Anunţă concurs pentru admiterea 2017-2018 Specialităţile: infanterie, artilerie, transmisiuni. Durata studiilor – 4 ani Actele necesare pentru admitere: - cerere de înscriere tip (se depun de la 1 martie – 30 iunie însecţia administrativ-militară (l.d.p. Călăraşi). - certificatului de naştere şi copia; - copia buletinelor de identitate ale candidatului, părinţilor sau întreţinătorilor legali, soţiei (dacă este căsătorit), cu viza domiciliului permanent; - cazier judiciar -copia diplomei de bacalaureat; -referinţă de serviciu eliberată de la locul de muncă sau de către instituţia de învăţământ pe care a absolvit-o; -certificate referitor la anticorpi către virusul HIV; - curriculum - vitae (autobiografie); - 6 fotografii color 3x4 cm; -fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de către comisiile respective (prima comisie medicală se desfăşoară la Centrul Militar Teritorial Ungheni în lunile aprilie-mai, comisia medicală finală în Centrul Consultativ-Diagnostic, mun. Chişinău, str. Petrarilor 1, în lunile mai-iulie). Adresa: or. Călăraşi str.Bojole 2 Secţia administrativ- militară Relaţii la tel. (0244) 2-64-91 Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 13 februarie 2017
Competiţiile se vor desfăşura la data de 18 februarie 2017, în sala de sport al L.T „M. Sadoveanu” . Totalurile competiţiilor se vor efectua în ziua de 18 februarie 2017 în sala de sport a L.T”M.Sadoveanu”. La competiţii vor participa selecţionatele de bază din oraş – (siniori). Desfăşurarea competiţiilor va fi determinată de colegiul de arbitri la prezentarea ofertelor, în dependenţă de numărul echipelor participante, conform regulilor în vigoare. ( circular ) Finala la fel se va desfăşura pe sistemul circular. Citeşte mai mult...

Rezultatele 21 - 30 din 408
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Călăraşi în imagini
Asezarea cimitirului
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159718
Total ieri: 498
Total azi: 85
Online: 7