La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Data publicării: Miercuri, 05 iulie 2017
La funcţia de metodist poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vâsta de 65 ani; cunoaşte limba de stat; este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de metodist al instituţiei de învăţământ preșcolr depun personal sau prin reprezentant, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului (de la 04.07.2017 până la 02.08.2017) dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: 1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa 1 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 şi a modificărilor ulterioare; 2) copia actului de identitate; 3) copia actului/actelor de studii; 4) copia carnetului de muncă; 5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa 2 al Regulmentului; 6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei; 7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere. Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia /copiile actului / actelor ce confirmă gradul didactic /managerial şi /sau titlul ştiinţific, ştiinţifico – didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert /naţional /internaţional. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate” ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 12 iunie 2017
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice-cetățeni și persoane juridice, că impozitul pe bunurile imobiliare poate fi achitat și în acest an cu o reducere de 15 la sută, dacă este plătit până la 30 iunie. Potrivit Codului fiscal, sunt obligate să achite acest impozit persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova: - proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova; - arendaşii care arendează un bun imobiliar agricol proprietate privată, dacă contractul de arendă nu prevede altfel; - deţinătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune şi/sau de folosinţă) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova; - arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităţilor publice şi ale instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile; - locatarii bunurilor imobiliare - în cazul contractului de leasing financiar; - arendaşii sau locatarii bunurilor imobiliare proprietate privată a nerezidenţilor Republicii Moldova, dacă contractul de arendă/locaţiune nu prevede altfel. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 09 iunie 2017
CONVOCARE Pentru ziua de joi 15 iunie 2017, ora 14:00 se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 08 iunie 2017
Serviciul Fiscal de Stat Vă informează că pentru anul 2017 impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare urmează a fi achitat în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului fiscal în curs. ATENŢIE! Achitaţi pînă la 30 iunie 2017 suma impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare şi beneficiaţi de o reducere de 15 la sută din suma impozitului calculat pentru anul curent. Consultaţii suplimentare - la numerele de telefon ale Directiei Deservire Fiscală Călăraşi – 0244 2-20-65, 0244 2-16-78. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 01 iunie 2017
10.00- 11.00 Concertul copiilor de la grădinițele din or. Călărași: ”Lăstărel”și „Guguță” 12.00 Deschiderea oficială a Parcului de Agrement pentru Copii din or. Călărași 12.00-14.00 „Clounela” pentru copii 17.00 Zbor cu balonul cu aer cald ORANGE 18.00-19.00 Program de concert cu participarea solistului formației „Victoraș” din or. Călărași Victor Luca; formația Ember Fire cu program de rock alternativ 19.00 Deschiderea oficială a Zilei orașului Călărași- 585 ani 19.30-20.00 Evoluiază Doinița Gherman 20.00-20.30 Ansamblul „Hrizantem”din or. Dve Mogili, Bulgaria 20.30-21.00 Valy Boghean 21.00- 24.00 Spectacol muzical cu participarea:  Alex Calancea Band,  GUZ,  Ionel Istrati,  Diana Onofrei,  Doinița Gherman 24.00 Foc de artificii Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 30 mai 2017
1 iunie - Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor ! Dragi călărășeni, Vă așteptăm împreună cu copiii de 01 iunie, curent în scuarul central din fața primăriei orașului Călărași. Organizatori: Primăria or. Călărași, Consiliul raional Călărași. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 25 mai 2017
Primăria oraşului Călăraşi Vă invită la Festivalul - concurs naţional al interpreţilor violonişti. În memoria maiestrului lutier viorist "VLADIMIR DODON" Sunt așteptați toți pasionații îndrăgostiți de sunetul viorii ! Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 22 mai 2017
Stimați călărășeni ! Începînd cu anul 2017, Conform Deciziei Consiliului Orășenesc Călărași din 24.02.2017, ziua de luni ”Sfînta Treime” după ”Duminica Mare” - este considerată Hramul localității și este zi de odihnă. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 16 mai 2017
Invităm toţi doritorii de a susţine echipa de luptători a oraşului Călăraşi la Turneul Internaţional la lupte libere „Cupa Călăraşi” ediţia jubiliară XXXV-a care v-a avea loc la data de 20 - 21mai 2017 pe teritoriul Școlii Sportive SRO. Începutul competiţiilor pe data de 20 mai 2017 la ora 1000 Parada de deschidere la ora 1200 Participă echipe din Germania, Franța, Scoția, Monaco, România, Rusia, Belarusi, Ucraina și din toată R. Moldova Fiţi alături de sportivii Călărăşeni! Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 16 mai 2017
Campionatul European Central MACEC Campionatul Naţional "Enduro" va avea loc 26-28 mai 2017 localitatea Oricova, or. Călăraşi. Citeşte mai mult...

Rezultatele 31 - 40 din 438
Sus
1 EUR = 20.7423
1 USD = 16.9790
1 RUB = 0.3005
1 RON = 4.4594
1 UAH = 0.5936
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159701
Total ieri: 484
Total azi: 68