La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Data publicării: Miercuri, 19 noiembrie 2014
Decizie din 05 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015”. ANEXE. REGULAMENTUL cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul or. Călăraşi. REGULAMENTUL privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al Primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015 NOTA INFORMATIVĂ LA PROIECTUL BUGETULUI PRIMĂRIEI ORAŞULUI CĂLĂRAŞI PE ANUL 2015. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 11 noiembrie 2014
CASA RAIONALĂ DE CULTURĂ PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLĂRAŞI Vă invită Joi, 13 noiembrie 2014 Ora 15.30 Să sărbătorim împreună ZIUA NAŢIONALĂ A TINERETULUI În program: Concursul literar – muzical cu genericul: „TINERII DE IERI şi TINERII DE AZI” Evaluarea tinerilor talente Înmânarea diplomelor şi premiilor Intrarea liberă Fiţi alătuti de noi! Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 10 noiembrie 2014
Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 03 noiembrie 2014
Primăria Călăraşi anunţă concurs la funcţia de mediator comunitar. Concurenţii trebuie să întrunească următoarele condiţii: - Să fie de identitate romă; - Să deţină studii: medii generale, speciale, superioare, după caz; - Experienţă profesională: nu mai puţin de un an în domeniul social; - Cunoştinţe: cunoaşterea Constituţiei RM şi Legislaţiei în vigoare, Regulamentul – cadru, dispoziţiile aprobate de către autorităţile publice locale de nivelul întîi; - Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, respectarea disciplinei de muncă, tendinţa spre dezvoltarea profesională. Candidaţii prezintă la comisie dosarul de participare la concurs, care constă din: 1) cererea de înscriere la concurs adresată primarului or. Călăraşi; 2) CV- ul (în limba de stat/limba de comunicare din localitate); 3) copia actului de identitate; 4) copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă; 5) copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor; 6) copia carnetului de muncă; 7) certificatul medical de sănătate; 8) cazierul judiciar; 9) recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome. 10) Dosarul complet al documentelor pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Comisiei pînă la data stabilită de Comisie. Despre data şi locul concursului Veţi fi informaţi de către secretarul consiliului Dna Ecaterina Melnic, tel. de contact 0244 2-64-59, dosarul de participare îl depuneţi în birou 46. Termenul de depunere a dosarelor este 16.11.2014. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 24 octombrie 2014
Pentru ziua de vineri 24 octombrie 2014, ora 1400 se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. 1. Comisiile consultative de specialitate se convoacă în şedinţă în ziua de marţi 21 octombrie 2014, ora 1400 2. În conformitate cu Art. 19(1) din Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, prezenţa este obligatorie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 17 octombrie 2014
Decizie Nr.06/02 din 24 octombrie 2014 "Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2015". Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 17 octombrie 2014
Cotele taxelor locale pe teritoriul Primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2015. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 15 octombrie 2014
în perioada 13 – 19 octombrie, în Republica Moldoova este marcată Săptămâna Transparenţei. În acest context Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova organizează împreuna cu Primaria oraşului Calaraşi la data de 16 octombrie 2014 ora 14.00 o masă rotundă/ discuţie publică la care participă reprezentanţii tinerilor din oraş din Instituţiile de învăţămînt pentru a discuta despre oraşul Calaraşi, despre ce s-a facut, ce mai este de făcut, ce probleme văd tinerii şi cum cred ei ca ar putea fi acestea rezolvate. Scopul acestui eveniment este de a identifica un grup de tineri activi care ar putea constitui nucleul unui viitor Consiliu Cetăţenesc / Consiliu al tinerilor pe lîngă primaria oraşului. La finele acestei discuţii publice, tinerii vor intocmi o lista de propuneri către primaria şi consiliul oraşului, dar şi vor forma un grup de iniţiativa pentru constituirea Consiliu Cetăţenesc. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 13 octombrie 2014
Aspectul oraşului Călăraşi a fost completat cu noi bănci instalate pe str. M. Eminescu datorită unui proiect realizat de către Primăria oraşului Călăraşi în parteneriat cu StarNet şi Moldindconbank. Şi pe viitor ne dorim implementarea unor proiecte comune în domeniul amenajării oraşului şi cu alţi agenţi economici. Va aducem sincere mulţumiri! Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 08 octombrie 2014
Serviciul Fiscal de Stat reaminteşte contribuabililor că la data de 15 octombrie 2014 expiră ultimul termen de achitare a impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare aferente perioadei fiscale a anului 2014, fără aplicarea penalităţilor. Totodată informăm, că în condiţiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, penalitatea va constitui 0,02% pentru fiecare zi de întîrziere a achitării impozitelor. În acest context, facem apel către toţi contribuabilii să achite benevol, în termenul stabilit de legislaţie, obligaţia fiscală la impozitul funciar şi pe bunurile imobiliare pentru a evita aplicarea penalităţilor şi altor sancţiuni fiscale. Citeşte mai mult...

Rezultatele 391 - 400 din 549
Sus
1 EUR = 20.3910
1 USD = 18.1998
1 RUB = 0.2832
1 RON = 4.3158
1 UAH = 0.6898
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159686
Total ieri: 124
Total azi: 53