La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Data publicării: Miercuri, 15 februarie 2017
Anunţă concurs pentru admiterea 2017-2018 Specialităţile: infanterie, artilerie, transmisiuni. Durata studiilor – 4 ani Actele necesare pentru admitere: - cerere de înscriere tip (se depun de la 1 martie – 30 iunie însecţia administrativ-militară (l.d.p. Călăraşi). - certificatului de naştere şi copia; - copia buletinelor de identitate ale candidatului, părinţilor sau întreţinătorilor legali, soţiei (dacă este căsătorit), cu viza domiciliului permanent; - cazier judiciar -copia diplomei de bacalaureat; -referinţă de serviciu eliberată de la locul de muncă sau de către instituţia de învăţământ pe care a absolvit-o; -certificate referitor la anticorpi către virusul HIV; - curriculum - vitae (autobiografie); - 6 fotografii color 3x4 cm; -fişa examenului medical (de expertiză medico-militară) stabilită pentru înscrierea în instituţiile de învăţământ militar, eliberată de către comisiile respective (prima comisie medicală se desfăşoară la Centrul Militar Teritorial Ungheni în lunile aprilie-mai, comisia medicală finală în Centrul Consultativ-Diagnostic, mun. Chişinău, str. Petrarilor 1, în lunile mai-iulie). Adresa: or. Călăraşi str.Bojole 2 Secţia administrativ- militară Relaţii la tel. (0244) 2-64-91 Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 13 februarie 2017
Competiţiile se vor desfăşura la data de 18 februarie 2017, în sala de sport al L.T „M. Sadoveanu” . Totalurile competiţiilor se vor efectua în ziua de 18 februarie 2017 în sala de sport a L.T”M.Sadoveanu”. La competiţii vor participa selecţionatele de bază din oraş – (siniori). Desfăşurarea competiţiilor va fi determinată de colegiul de arbitri la prezentarea ofertelor, în dependenţă de numărul echipelor participante, conform regulilor în vigoare. ( circular ) Finala la fel se va desfăşura pe sistemul circular. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 16 ianuarie 2017
În urma ședinței din 13 ianuarie 2017, unde primarul orașului Călărași, dl Nicolae MELNIC a invitat societatea civilă şi agenţii economici din teritoriu pentru a participa la o şedinţă publică cu prezentarea mai multor idei de proiecte, printre care și Pavarea scuarului orăşenesc din str. M.Eminescu, în cadrul campaniei „ Donează pentru parcul tău - Călărași ” Pavarea scuarului va duce spre revitalizarea zonei, astfel va deveni, indiscutabil, un loc de atracție pentru comunitate, oaspeți și vizitatori, un spațiu de interacțiune bine amenajat ce va îmbunătăți nivelul de viață al comunității și va spori satisfacția cetățenilor. Împreună putem oferi copiilor noștri un spațiu de agrement bine amenajat, curat, frumos dar și sigur pentru viitor. Conform devizului de cheltuieli se prevede pavarea a circa 1200 m2 valoarea proiectului constituie 397 488 lei, inclusiv și contribuția primăriei. În acest context, solicităm respectuos susținerea campaniei de colectare de fonduri pentru realizarea cu success a proiectului iar donaţia Dvs. poate fi transferată la cont sau în numerar la contabilitatea primăriei: Primăria oraşului Călăraşi, str. M.Eminescu, 19 cod fiscal 1007601009004 cont bancar 226646 cod bancar TREZMD2X IBAN MD88TRPDBH144214E11107AA – donații voluntare pentru cheltuieli capitale Tel. de contact 0244/23545, contabilitate Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere și colaborare, Scuarul nostru are nevoie de o schimbare – schimbarea începe cu tine ! Cu deosebit respect, Primarul orașului Călărași Nicolae MELNIC Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 10 ianuarie 2017
La data de 13.01.2017 , ora 09.00, în sala de şedinţe a primăriei oraşului Călăraşi, primarul oraşului, dl Nicolae Melnic, invită societatea civilă şi agenţii economici din teritoriu pentru a participa în cadrul unei şedinţe publice pentru a Vă prezenta intenţia de proiect: - Pavarea scuarului orăşenesc din str. M.Eminescu, în cadrul campaniei „ Donează pentru Parcul tău” - Amenajarea intrării în localitatea Călăraşi La aceeaşi dată se iniţiază consultarea publică a proiectelor de decizie ce vor fi aprobate la şedinţa ordinară din 24.02.2017 1. Raportul primarului privind activitatea primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016. 2. Cu privire la plata premiului anual pentru rezultatele activităţii în anul 2016. Scopul proiectelor este de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate activitatea primăriei pe parcursul anului 2016, execuţia bugetului pe anul 2016 şi intenţia de a aloca premiul anual pentru rezultatele activităţii în anul 2016. Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 16 februarie 2017 pe adresa pe adresa electronică: info@calarasi-primaria.md la numărul de telefon +37324426459, +37324422773 sau pe adresa oraşul Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19 bir,46 Proiectele de decizii propuse şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială http://calarasi-primaria.md/ sau la sediulu autorităţii oraşul Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19 La 24 februarie 2016 la şedinţa ordinară a consiliului ,secretarul consiliului, dna Ecaterina Melnic , responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică va prezenta părţilor interesate rezultatele consultărilor publice şi sinteza recomandărilor. Primarul oraşului Nicolae Melnic Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 ianuarie 2017
Examinînd bugetul primăriei orașului Călărași în prima lectură,în temeiul art.43 (1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014; în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 „Cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea,aprobarea și modificarea bugetului”; în temeiul art.20 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 ianuarie 2017
În temeiul art.24,25,47,55 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014,ținînd cont de prevederile art.20 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale,art.14 alin.(2) lit.n), art.19 ,art.43 alin.(1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,art.47 și 48 din Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public,garanțiile de stat și recreditarea de stat, precum și,de prevederile Setului metodologic privind elaborarea,aprobarea și modificarea bugetului,aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24 decembrie 2015,Consiliul orășenesc Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 ianuarie 2017
Prezentul Regulament (în continuare regulament) reglementează tipurile de comerțși prestări servicii precum și modul de desfășurare a activităţii de comerțși prestări servicii în or. Călărași, fiind elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfășurare a activității de antreprenoriat în cadrul orașului, precum și în vederea asigurării liberei concurențe, protecţiei vieții, sănătăţii, securității şi intereselor economice și sociale ale cetățenilor. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 ianuarie 2017
În temeiul art. 32(1)(3) şi 29 alin.(1) m¹ din Legea privind administraţia publică locală,Nr.436-XVI din 28.12.2006, În conformitate cu art. 423 ¹º alin.(2) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova; Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior; Decizia consiliului orăşenesc nr. 07/08 din 18.11.2016 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în oraşul Călăraşi” În scopul constatării contravenţiilor ce încalcă regulile de comerţ, prevăzute de Codul Contravenţional al Republicii Moldova Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 23 decembrie 2016
CONVOCARE Pentru ziua de marţi, 27 decembrie 2016, ora 0800 se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. ORDINEA DE ZI: 1. Cu privire la modificareabugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2016. ( Raportor Nicolae Melnic - primar). PRIMARUL ORAŞULUI CĂLĂRAŞI Nicolae MELNIC P.S. Conform pct 12. din Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea consiliului orăşenesc Călăraşi , aprobat prin decizia 08/02 din 09.10 2015 - Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui - de secretarul comisiei. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 23 decembrie 2016
În temeiul prevederilor Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;art.16 f) din Legea bugetului de Stat pe anul 2016 nr.154 din 01.07.2016;art.14 alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale; în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 , Citeşte mai mult...

Rezultatele 41 - 50 din 420
Sus
1 EUR =
1 USD =
1 RUB =
1 RON =
1 UAH =
Călăraşi în imagini
Spartachiada oraseneasca
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159797
Total ieri: 464
Total azi: 164
Online: 7