La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Data publicării: Vineri, 05 mai 2017
Stimați cetățeni ai orașului Călărași, primăria orașului vă invită să sărbătorim împreună ”ZIUA SPORTIVULUI” și „ZIUA FAMILIEI” Sâmbătă, 20 mai 2017 – stadionul central, ora: 11.00 ***Competiții sportive: 1.Cursa de alergări 100 m Băieți / Cursa de alergări 100 m Fete 2.Ştafeta atletică 4 x 100m Băieți / Ştafeta atletică 4 x 100 m Fete 3.Tenis de masă Băieți / Tenis de masă Fete 4.Joc de dame Băieți / Joc de dame Fete 5.Joc de șah Băieți / Joc de șah Fete 6.Sărituri în lungime Băieți / Sărituri în lungime Fete 7.Tragerea otgonului (echipa din 10 persoane) 8.Lupta 9.Cross 1500 m Băieți / Cross 1000 m Fete 10.Minifotbal ***Competiții sportive dedicate ”Zilei Familiei”, cu participarea grădinițelor ”Guguță” și ”Lăstărel”. Hai să ne bucurăm împreună! Vă așteptăm cu drag! Organizator: Primăria orașului Călărași Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 03 mai 2017
Duminică, 04 iunie 2017 - zi consacrată sărbătoririi Hramului Localităţii Călăraşi. În acest context, primăria oraşului îndeamnă comunitatea civilă (agenţi economici, asociaţii obşteşti, donatori, voluntari ) de a participa pe piaţa orăşenească din str. Mihai Eminescu, 19 pentru a desfăşura activităţi de comerţ, expoziţii, prezentări, instalări de topogane, trambuline, amenajare de locuri de joacă pentru copii ,cît şi alte activităţi cultural-artistice. Doritorii vor depune o Notificarea in bir.47 pînă la 26.05.2017 Tel de contact: +373/244/22761 Victor Ambroci, viceprimarul oraşului +373/244/22052 Raisa Smolenschi, specialist P.S. Primăria oraşului apelează la ingeniozitatea locuitorilor de a participa activ cu sugestii, opinii, recomandări , întru buna organizare a sărbătorii, la adresa de email: info@calarasi-primaria.md Cu deosebit respect, Primarul oraşului Nicolae MELNIC Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 25 aprilie 2017
Stimaţ călărăşeni, joi, 27 aprilie 2017 între orele 08.30 - 13.00 în incinta Primăriei oraşului Călăraşi va avea loc colectarea de sânge de la donatorii benevoli, locatari ai oraşului. Donatorii vor beneficia: - de toate facilitățile, conform legislației în vigoare - 2 (două) zile libere; una în ziua donării şi o zi la concediu Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 21 aprilie 2017
Conform datelor oferite de către Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI, îndeamnă oamenii să nu iasă din locuințe dacă nu au necesități urgente, și mai ales să nu pornească la drumuri lungi, întrucît avem drumuri locale unde se circulă cu mari dificultăți. Mai mult, pericolul vine de la zăpadă care îngreunează copacii și îi poate rupe în orice moment. Cetățenilor le sînt amintite numerele de urgență, 901 și 902, la care trebuie să apeleze pentru ajutor. La moment mai multe utilaje ale Gospodăriei Comunale Călărași lucrează intens la dezăpezirea drumurilor de importanță locală. Primăria orașului Călărași, vine cu rugămintea către toți călărășenii după posibilități să participle la dezăpezirea terenului aferent curților blocurilor locative și curților private. Astăzi la prima oră, angajații primăriei au curățat zăpada de pe trotuarele aferente instituției. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 19 aprilie 2017
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.201 din 11.03.2003, primăria oraşului Călăraşi anunţă concurs pentru funcţia publică vacantă: • specialist ( pe problemele tineretului şi sportului) 1. Scopul general al funcţiei: Organizarea activităţilor în domeniul tineretului , dezvoltării culturii fizice şi sportului în oraş 2. Sarcinile de bază: - Elaborarea programelor de activiate a tineretului - Organizarea şi desfăşurarea în cadrul oraşului a spartachiadelor, turneelor, campionatelor şi altor competiţii sportive. - Elaborarea Regulamentelor pentru activităţi sportive şi le reprezintă spre aprobare primarului şi/sau consiliului orăşenesc - Însoţirea delegaţiilor sau persoanelor oficiale în cadrul sărbătorilor desfăşurate pe teritoriul oraşului. 3.Experienţă profesională cel puţin 2 ani în domeniul pe specialitate 4. Condiţii de participare la concurs: - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova - dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu - neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă - lipsa antecedentelor nestinse - nu este privată de a ocupa funcţii publice - cunoaşterea limbii de stat 5.Cerinţe specifice Studii: Superioare 6. Cunoştinţe: - cunoaşterea legislaţiei în domeniu - cunoştinţe de operare la calculator: word, excel 7. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: - formularul de participare - copia buletinului de identitate - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare - copia carnetului de muncă - documentele de evidenţă militară- pentru recruţi şi rezervişti - certificatul medical, după caz - cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere) 8.Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs 10.05.2017 9.Locul depunerii documentelor: Primăria oraşului Călăraşi, str.M.Eminescu, 19 bir.40 Tel.de contact.(+373/244) 2.27.61, 2.64.59 e-mail: info@calarasi-primaria.md ; melnic.ekaterina@gmail.com 10. Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Victor Ambroci- viceprimar Ecaterina Melnic – secretarul consiliului 11. Bibliografia concursului: - Constituţia Republicii Moldova - Legea Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală - Legea Nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public - Legea cu privire la tineret nr. 279 din 11.02.1999 - Legea Nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare - Legea Nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional - Legea Nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public - Legea Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie Primarul oraşului Călăraşi Nicolae Melnic Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 18 aprilie 2017
În conformitate cu datele prezentate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (se prevede „cod galben" de înghețuri pe întreg teritoriul țării), Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare atenționează Administrațiile Publice Locale, inclusiv primăriile, producătorii agricoli despre pericolul iminent, care amenință plantațiile horticole și semănăturile plantelor de cultură pe parcursul nopților săptămânii curente. Totodată Ministerul vine cu unele recomandării de protecție împotriva înghețurilor: Metoda fumigaţiei – se bazează pe principiul micşorării efectului radiaţiei nocturne cu ajutorul unui ecran protector de fum, de durată limitată, generat de o substanţă fumigenă. Perdeaua de fum împiedică răcirea solului şi a pomilor, reducând efectul radiaţiei nocturne. Se recomandă folosirea unor substanţe care să producă un fum persistent în jurul pomi­lor. Aerosolii produşi trebuie să fie de culoare albă, întrucât au o mai mare putere de reflecţie şi împiedică astfel producerea radiaţiei noc­turne. Mărirea umidităţii aerului pentru combaterea îngheţurilor nocturne cu ajutorul aspersoarelor care pulverizând apa în atmosferă ridică temperatura aerului cu 2-4°C. Irigaţia prin aspersiune se declanşează cu câteva minute înainte de apariţia îngheţului. Stratul de gheaţă, care se va forma pe ramuri, devine un strat izolator, care împiedică răcirea ramurilor, menţinând în acelaşi timp la exterior temperatura foarte apropiată de 0°C. Instalaţiile de aspersoare sunt rentabile când pot fi folosite ulterior la udarea pomilor şi aplicarea îngrăşămintelor. Metoda ventilării - aerului constă în amestecarea paturilor răcite din ime­diata vecinătate a solului cu cele mai calde de deasupra, urmărindu-se elimi­narea inversiunii termice. Ventilarea aerului se execută cu ajutorul unor ventilatoare speciale de mare capacitate, care se instalează la capatul parcelelor. Informații: http://www.meteo.md/raion2-3z.htm Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 14 aprilie 2017
CONVOCARE Pentru ziua de vineri 28 aprilie 2017, ora 1400 se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 04 aprilie 2017
30 aprilie - termenul-limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător pentru perioada fiscală 2016 Serviciul Fiscal de Stat informează că potrivit prevederilor Codului fiscal termenul-limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit este de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. Ținând cont de faptul că termenul de prezentare a Declarației menționate, în anul 2017, survine în zi de odihnă, termenul de prezentare a acesteia a fost prelungit până la 2 mai 2017. Potrivit art.83 din Codului fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care: • - au obligații privind achitarea impozitului pe venit; • - au activat pe parcursul anului la două sau mai multe locuri de muncă, unde au obținut salariu care, cumulativ, depăşeşte suma totală de 29 640 lei pe an; • - au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depăşeşte 29 640 lei pe an; • - nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, mașini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 10 128 lei; • - îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară; • - direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget; • - solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus. De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat), în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente. Pentru anul 2016, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul, după caz, la următoarele scutiri: • - scutire personală, în sumă de 10 128 lei; • - scutire majorată, în sumă de 15 060 lei; • - scutire suplimentară, în sumă de 10 128 lei, în cazul în care soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală; • - scutire în sumă de 2 256 lei pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire în mărime de 10 128 lei pentru fiecare persoană întreținută, invalid din copilărie. Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit se determină conform cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal, în mărime de: • - 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29 640 lei; • - 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29 640 lei. Totodată, persoanele fizice nerezidente, care au obținut venituri pe teritoriul Republicii Moldova urmează să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) prin bifarea categoriei corespunzătoare. În scopul simplificării modului de declarare a veniturilor pentru anul 2016, persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședință a acestora, doar la prezentarea declarației în termenul stabilit. Pentru a asigura recepționarea de la persoanele fizice a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2016, în perioada de depunere a declarațiilor menționate a fost stabilit regimul de lucru pentru subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, după cum urmează: • - 29 aprilie 2017 – de la orele 8:00 până la 17:00; • - 30 aprilie 2017 – de la orele 8:00 până la 17:00; • - ultima zi de recepționare a declarațiilor este 2 mai 2017. Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode: • - în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”; • - pe suport de hârtie, obținând versiunea de la organul fiscal a Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide; • - prin intermediul oficiului poștal, expediind declarația formularul CET15 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește. Declarația menționată (Formularul CET15) poate fi descărcată aici sau obținută de la organul fiscal teritorial. În cazul în care contribuabilii dispun de semnătură electronică, aceștia pot previzualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2016, accesând cabinetul personal pe portalul www.fisc.md. Achitările se vor realiza utilizând codul IBAN (International Bank Account Number), care poate fi identificat pentru o clasificaţie economică cu ajutorul Generatorului codului IBAN pentru încasări Totodată, persoanele nerezidente care doresc să efectueze achitarea impozitului pe venit din străinătate o pot efectua la conturile de achitare a impozitului pe venit din străinătate . Contribuabilii care nu vor depune Declarațiile pe venit până la termenul-limită stabilit de Codul fiscal riscă să li se aplice amenzi, potrivit art.260 și, respectiv, art.261 din Codul fiscal, și anume: • - 1 000 lei, pentru fiecare dare de seamă neprezentată; • - 200 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv; • - 1 000 lei, pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată care conține informație neautentică; • - amendă egală cu 30% din suma diminuării impozitelor, taxelor pentru prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informații sau date neveridice. Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscal Călărași la numărul 0-244-22065, sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit). Serviciul Fiscal de Stat Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 24 martie 2017
Specialiştii ecologişti au demonstrat ştiinţific şi practic cu argumente faptul, că în urma arderii învelişului vegetal uscat al perdelelor forestiere de protecţie al câmpurilor şi de pe marginea drumurilor cel mai mult suferă stratul de sol fertil din care arde substanţa organică, se distruge microflora şi insectele folositoare, iar pentru restabilire este necesară o perioadă foarte îndelungată. Un pericol destul de mare prezintă incendierea resturilor vegetale în apropierea pădurilor, spaţiilor verzi, spaţiilor locative, în preajma staţiilor de alimentare cu carburanţi, conductelor de gaz care s-ar putea solda cu o catastrofă ecologică. În scopul neadmiterii arderii resturilor vegetale Inspectoratul Ecologic de Stat a emis o dispoziţie prin care persoanele fizice şi juridice au fost preântâmpinate şi informate despre pericolul care poate fi cauzat mediului în rezultatul arderii acestora. Pe toate cazurile care vor fi depistate inspectorii de mediu vor întocmi procese-verbale de contravenţie administrativă şi vor determina prejudiciul cauzat mediului. Cei care încalcă legea trebuie să răspundă, chiar dacă în multe cazuri de incendiere a resturilor vegetale este greu de identificat vinovatul. Inspectoratul face apel către organele administraţiei publice locale, populaţie ca să contribuie la excluderea practicii dăunătoare de incendiere a resturilor vegetale care are consecinţe negative pentru mediu. Toate rămăşiţele vegetale trebuie reîntoarse (încorporate) în sol pentru a îmbunătăţi cât de puţin fertilitatea acestuia. De la aceasta vom avea numai de câştigat şi ecologic şi economic. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 14 martie 2017
CONCURS ” CEA MAI CURATĂ ȘI AMENAJATĂ CURTE A BLOCURILOR LOCATIVE DIN ORAȘUL CĂLĂRAȘI - 2017” Vrei să locuiești într-un cartier confortabil și salubru? Atunci suntem în așteptarea solicitărilor de participare la Concursul „ Cea mai curată și amenajată curte a blocurilor locative din orașul Călărași ”, conform Regulamentului de mai jos. Regulamentul cu privire la desfăşurarea Concursului „Cea mai curată și amenajată curte a blocurilor locative din orașul Călărași” I. Dispoziţii generale 1.1 Concursul „ Cea mai curată și amenajată curtea a blocurilor locative din orașul Călărași ”, este organizat de către Primăria oraşului Călărași. 1.2 Concursul se organizează în scopul îmbunătăţirii stării sanitare a orașului, sporirii nivelului amenajării, creării şi regenerării spaţiilor verzi, restaurării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi natural, atragerii largi a tuturor păturilor populaţiei la această activitate prin prisma dezvoltării durabile a teritoriilor şi localităţii. 1.3 Activitatea, ce ţine de organizarea, desfăşurarea şi totalizarea rezultatelor Concursului este efectuată de Primăria oraşului Călărași, care se conduce în activitatea sa de prezentul Regulament. 1.4 Prezentul Regulament determină condiţiile de participare şi modalitatea prezentării materialelor la Concurs şi determinarea învingătorilor. Citeşte mai mult...

Rezultatele 41 - 50 din 438
Sus
1 EUR = 20.7423
1 USD = 16.9790
1 RUB = 0.3005
1 RON = 4.4594
1 UAH = 0.5936
Călăraşi în imagini
Copiii impreuna cu parintii si buneii la sezatoare
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159701
Total ieri: 484
Total azi: 68