La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Data publicării: Joi, 11 ianuarie 2018
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.201 din 11.03.2003, primăria oraşului Călăraşi anunţă concurs pentru funcţia publică vacantă: • specialist ( pe problemele atragerii investiţiilor) 1. Scopul general al funcţiei: Elaborarea proiectelor , atragerea de investiţii în dezvoltarea locală 2. Sarcinile de bază: - Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţine de atragerea invetiţiilor - Elaborarea strategiilor şi programelor privind dezvoltarea social-economică a oraşului pe termen mediu şi lung. - Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implimentării programelor de dezvoltare social-economică - Colaborează şi furnizează consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implimentate. 3.Experienţă profesională cel puţin 1 an în domeniul pe specialitate 4. Condiţii de participare la concurs: - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova - dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu - neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă - lipsa antecedentelor nestinse - nu este privată de a ocupa funcţii publice - cunoaşterea limbii de stat 5.Cerinţe specifice Studii: Superioare 6. Cunoştinţe: - cunoaşterea legislaţiei în domeniu - cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, power point, 7. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: - formularul de participare - copia buletinului de identitate - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare - copia carnetului de muncă - documentele de evidenţă militară- pentru recruţi şi rezervişti - certificatul medical, după caz - cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere) 8.Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs 29.01.2018. 9.Locul depunerii documentelor: Primăria oraşului Călăraşi, str.M.Eminescu, 19 bir.40 Tel.de contact.(0244) 2.27.61, 2.64.59 e-mail: info@calarasi-primaria.md ; melnic.ekaterina@gmail.com 10. Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Ecaterina Melnic – secretarul consiliului Victor Ambroci- viceprimar 11. Bibliografia concursului: - Constituţia Republicii Moldova - Legea Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală - Legea Nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public - Legea Nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare - Legea Nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional - Legea Nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public - Legea Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie -Legea cu privire la eficienţa energetică Nr.142 din 02.07.2010 - Legea privind protecţia mediului înconjurător Nr. 1515 din 16.06.1993 Primarul oraşului Nicolae MELNIC Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 09 ianuarie 2018
Pentru a semnala fapte de trafic de ființe umane precum și crime conexe, de către Procuratura Generală a fost instituită ”Linia Verde Antitrafic” la numărul (+373)69999021 sau adresa de email antitrafic@procuratura.md. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 18 decembrie 2017
Primăria oraşului CĂLĂRAȘI, are deosebita plăcere să fiți alături de noi la sărbătorile de iarnă în oraşul Călărași: 19 decembrie 2017, ora 1200 · Program artistic pentru copii cu Moș Crăciun, Fulguța și Măscărici Casa Raională de Cultură Spectacolul pentru copii ”Magia unui motan” INTRAREA LIBERĂ! 31 decembrie 2017, ora 2200 – 2400 · Colajul muzical a Sărbătorilor de iarnă · Mesaj de felicitare Focuri de artificii Scuarul Primăriei VĂ AŞTEPĂM CU DRAG! Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 18 decembrie 2017
Incubatorul de Afaceri din Călărași aduce la cunoștință antreprenorilor din regiune că au posibilitatea de a beneficia în cadrul Programului GEA de instruiri gratuitela mai multe module. Eşti antreprenor? Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii" este pentru tine! Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii. Scopul Programului: Sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici pentru desfăşurarea unei activităţi economice eficiente. Modulele de instruire propuse sunt: Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 27 noiembrie 2017
CONVOCARE Pentru ziua de vineri 08 decembrie 2017, ora 1400 se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 17 noiembrie 2017
Prin prezenta, se aduce la cunoștința locuitorilor or. Călărași și s. Nișcani că la data de 22.11.2017, ora 1400, în Sala de ședințe a Consiliului Raional Călărași se vor desfășura consultările publice privind ”Evaluarea impactului asupra mediului referitor la proiectul Sistemul de managment integrat al deșeurilor în zona nr. 5 (Călărași, Ungheni, Nisporeni), Regiunea de Dezvoltare Centru”. Scopul consultărilor publice: obținerea Avizului de mediu de la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului. Documentația referitoare la cauza enunțată poate fi examinată integral, accesind următorul link: http://adrcentru.md/doc.php… Sugestii și propuneri referitor la prezenta documentație pot fi prezentate în cadrul Consultărilor publice, sediul primăriilor or. Călărași și s. Nișcani, sau contact@crungheni.md pînă la data de 06.12.2017. Persoana de contact: Violeta Petre- secretar Comitetul Director Local, tel. 023622781. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 17 noiembrie 2017
CONVOCARE Pentru ziua de vineri 24 noiembrie 2017, ora 1400 se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 13 noiembrie 2017
Multe familii riscă să rămână fără locuințe! Cât timp au la dispoziție pentru a privatiza apartamentele? Termenul de privatizare a apartamentelor primite de la stat a fost prelungit pînă la 31 mai 2018. Parlamentul RM conform legii Nr. 72 din 14.04.2016 pentru modificarea și completarea articolului 59 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe a prelungit termenul în care persoanele mai pot privatiza apartamentele primite cândva de la stat. Potrivit prevederilor legale, termenul a fost extins până la data de 31 mai 2018. După expirarea termenului indicat, locuințele neprivatizate vor căpăta statut de locuințe sociale și vor trece în proprietatea unităților administrativ-teritoriale în raza cărora sunt amplasate. Autoritățile locale sunt obligate să acorde apartamentelor statutul de locuințe sociale și să înregistreze dreptul de proprietate asupra lor așa cum prevede legislația. Persoanele care locuiesc în apartamentele care vor trece în proprietatea autorităților locale, vor putea încheia contracte de locațiune pe un termen de 5 ani, fără a se ține cont de normativul suprafeței locuibile pentru locuința socială. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 08 noiembrie 2017
Invităm toți doritorii la o serată frumoasă de odihnă cu genericul ”DECADA TINERETULUI” Vă așteptăm cu drag ! Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 07 noiembrie 2017
Un incendiu poate izbucni foarte uşor şi se poate extinde cu o viteză înspăimîntătoare, mai ales în blocurile locative de la oraş unde apartamentele se învecinează unele cu altele. Astfel vă prezentăm informaţii despre prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor. Urmaţi sugestiile şi sfaturile pentru a reduce o eventuală apariţie a unui incendiu în locuinţa Dumneavoastră. Prevederi generale: Pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor, în locuinţele de la clădirile cu mai multe nivele, cît şi în gospodăriile amplasate la sol SE INTERZICE: -Utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii; -Suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori; -Nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiuni: fiere de călcat, reşouri, radiatoare şi altele; -Folosirea chibriturilor, lumînărilor, lămpilor de iluminat cu petrol în spaţii cu pericol de incendiu: depozitate de furajuri, grajduri şi altele; -Folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atît în spaţii cu pericol de explozie, respectiv în încăperei în care sunt depozitate produse petroliere, cît şi în lanuri de cereal, pajişti, în păduri şi în apropierea acestora; -Plasarea sau păstrarea buteliilor de gaz în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare; -Folosirea buteliilor de gaz lichefiate fără regulatoare de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete; -Folosirea flăcării pentru verificarea etanşietăţii buteliei, garniturilor, regulatoarelor de presiune sau a furtunului /conductei de gaz; verificarea se face numai cu soluţie de apă cu săpun; -Trecerea gazului din butelie în orice alte recipient sau folosirea de butelii Improvizate; -Păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumînări, lămpi cu gaz şi altele, în locuri în care au acces copiii; -Nesupravegherea copiilor, precum şi blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune; -Folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în poduri, remize, sub şoproane sau lîngă materiale comustibile; coşurile de fum se construiesc din zidării de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie. În locuinţe sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanţii ori alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic în locuri protejate. Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături pentru stingerea incendiului. Atunci cînd se produce un incendiu – oricît ar fi de mic – sunaţi imediat la numărul de urgenţă - 901. Citeşte mai mult...

Rezultatele 41 - 50 din 479
Sus
1 EUR = 19.5658
1 USD = 16.7008
1 RUB = 0.2683
1 RON = 4.2024
1 UAH = 0.6377
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159659
Total ieri: 154
Total azi: 26