La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Data publicării: Joi, 05 octombrie 2017
Îmbrățișați una din cele mai nobile profesii din lume și nu este întâmplător să se sărbătorească ziua profesorului toamna. Anume acest anotimp ne vine cu avalanșa belșugului, împlinirilor, bilanțului și rădăcinile acestor minuni sunteți. Vă mulţumim, stimaţi profesori, pentru munca nobilă, fidelitatea faţă de profesie, efortul zilnic depus pentru creşterea şi educarea tinerelor generaţii. Vă dorim s-aveți parte de multe bucurii, sănătate, succese, optimism şi nu în ultimul rînd, elevi motivaţi, curioşi şi recunoscători. Cu deosebit respect, Echipa primăriei orașului Călărași ! Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 octombrie 2017
Zilele acestea, Primăria orașului Călărași are onoarea de a găzdui o expoziţie inedită de steaguri şi drapele, oferită cu generozitate de către Serviciul Vamal al R.Moldova și Centrul de Istorie și Cultură Militară. Colecția ne reprezintă istoria neamului nostru și este o parte din munca inspirată, de aproape o viaţă, a colonelului Petru Costin, colecţionar, pământeanul nostru, deținător de record înregistrat în cartea Guinness World Records. Expoziţia include steaguri şi drapele, ce cuprind o perioadă istorică de-a dreptul impresionantă - de la primul steag al dacilor până la drapelul actual al R. Moldova. Vă aşteptăm în perioada 05-15 octombrie 2017 în incinta Primăriei Călărași pentru a vizita expoziția dată. Doritorii de a vizita expoziţia, Vă adresa-ţi: et.3 bir.42. Citeşte mai mult...
Data publicării: Duminică, 01 octombrie 2017
Primăria orașului Călărași aduce la cunoștință tuturor locuitorilor, agenților economici, instituțiilor publice că pe teritoriul orașului în perioada lunilor octombrie-noiembrie , demarează bilunarul ecologic de toamnă de salubrizare şi amenajare a orașului. A devenit o bună tradiţie ca an de an împreună să redăm oraşului un aspect salubru, prin salubrizarea parcurilor, scuarelor și terenurilor adiacente, perimetrul îngrădirilor de împrejmuire a gospodăriilor, proprietate privată, a blocurilor de locuit, prin : curăţirea de buruiene, frunze uscate, tăierea tufarilor și plantarea arbuştilor, etc. NU UITA - protejarea mediului înconjurator trebuie să reprezinte un stil de viață, nu doar un eveniment în sine! Doar împreună pentru un oraş curat ! Nicolae MELNIC, Primarul orașului Călărași. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 22 septembrie 2017
Solicităm colaborarea Dvs. şi respectarea strict a normelor de securitate cu privire la asigurarea zonelor de protecţie a instalaţiilor electrice prin: - Defrişarea copacilor de sub Liniile Electrice Aeriene (LEA) şi a curăţirii celor din apropiere cu respectarea normelor de securitate la exploatarea reţelelor electrice prin coordonarea prealabilă a acestor lucrări cu întreprinderea de distribuţie; - Demolarea sau demontareaunor eventuale construcţii ridicate fără coordonarea cu întreprinderea de distribuţie a energiei electrice; - Neadmiterea depozitării materialelor uşor inflamabile (fân, paie, lemne, vreascuri, etc.) în apropiere de firele electrice de pe piloni; - Evitarea oricăror lucrări de construcţie sau reparaţie în apropiere, fără coordonarea cu întreprinderea de distribuţie a energiei electrice; - Respectarea normelor de securitate în timpul recoltării nucilor: nu se admite ca aceasta să fie bătute de pe pomii ce cresc în apropierea LEA. Cel mai sigur este de aşteptat căderea acestora pentru a le strânge de pe pământ; - Atenţionarea populaţiei despre pericolele respective, inclusiv a copiilor prin intermediul instituţiilor de învăţămînt din teritoriu, alte activităţi cu caracter preventiv-educativ. Dacă cunoaşteţi sau depistaţi unele situaţii de încălcare a normelor se securitate, precum cele descrise mai sus, Vă rugăm să ne informaţi şi să întreprindem împreună toate măsurările necesare pentru înlăturarea lor în corespundere cu prevederile legale. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 19 septembrie 2017
Pentru ziua de vineri 29 septembrie 2017, ora 14:00 se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 18 august 2017
CAIET DE SARCINI In temeiul prevederilor Regulamentului transporturilor auto de călătorii și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006 Primăria or.Călărași anunță pentru data de 19.09.2017 ora 11.00 în sediul Primăriei or.Clălărași, str.M.Eminescu nr.19, desfășurarea concursului de atribuire a dreptului de deservire a trasportului de pasageri din or. Călărași: 1. Ruta Nr. 1 cu intinerarul: str. Bojole→str. Șt. Cel Mare și Sfînt→str. M. Eminescu, (Autogara) → retur. 2. Ruta Nr. 2 modificată (Decizia Nr 02/08-01) cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara)→ str. Șt. Cel Mare și Sfînt→ str. Al. Cel Bun→ str. Călărașilor→ str. Șt. Cel Mare→str. Livezilor→ str. M. Eminescu→ str. Călărașilor→str. Al. Cel Bun→str. Șt. Cel Mare și Sfînt →str. M. Eminescu→ → str. Testimițanu 3. Ruta Nr. 3 modificată (Decizia Nr 02/08-02) cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara)→ → str. Șt. Cel Mare→ str. Al. Cel Bun→ str. Alexei Mateevici→ str. M. Varlaam 193→retur... → str. M. Eminescu, (Autogara)→ →str. Testimițanu→ str. M. Costin → str. Frunze→ str. Gh. Ureche → str. Testimițanu → …Retur 4. Ruta Nr. 4 cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara)→ → str. Șt. Cel Mare→ str. Al. Cel Bun→ str. A .S. Pușchin→ str. Vasile Alexandri →retur... 5. Ruta Nr. 5 cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara)→ str. Șt. Cel Mare→ str. Al. Cel Bun→ str. A. Mateevici→ str. Viilor → retur... 6. Ruta Nr. 6 cu intinerarul: s. Novaci→str.Ion Creangă (sect.Vătămăneasa) →R44→L418→str.Călărașilor→str. 31 August 1989→ str.Alexandru cel Bun(R1) →str.Ștefan cel Mare și Sfînt→str. Mihai Eminescu→str.Divizia 80 de Gardă→str.Toma Ciorbă→str.Nicolae Testimițanu→Auto Gara 7. Ruta Nr. 7 modificată (Decizia Nr 02/08-03) cu intinerarul: str. M. Eminescu, (Autogara) → str. Șt. Cel Mare→ str. Al. Cel Bun→ str. M. Varlam →str. M. Sadoveanu 1-18 →str. I str-lă M. Sadoveanu(2-20) →str. Păcii→str. Tineretului (45-93) →str. I str-lă Păcii→ str. Păcii→ str. Tineretului→str. M. Sadoveanu→retur... 8. Ruta regulată nou formata prin DeciziaNr. 02/07 Nr. 8 cu intinerarul: Autogara → str. Alex. cel Bun 198-248( km 44)→ str. M. Eminescu→ str. 80 Divizie de gardă → str. T. Ciorbă → str. Bojole → loc. Podiș (7.15;17.15) ... retur. Pentru participare la concurs, agentul transportator va prezenta la cancelaria primăriei cu cel puțin 10 zile pînă la data desfășurării concursului o cerere în formă stabilită de anexa nr.1 la Regulile de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători a Regulamentului transpotatorilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006, cu anexarea următoarelor documente(separat pentru fiecare pachet de curse); -licența de activitate pentru genul de activitate ,,transport auto de călători în folos public,, cu anexarea acesteia; - certificat de înmatriculare a mijlocului de transport; - Datele tehnice a unităților de transport, (anul producerii, numărul de locuri); - raportul cu privire la testarea tehnică a mijlocului de transport; - proiectul orarului de circulaţie; - schema rutei; - certificatul de competență profesională a șoferului; - documentele confirmative de deținere în arendă sau în proprietate a bazei tehnico-materiale; - certificat referitor la defalcările în buget(în original). La concurs nu sunt admiși agenții transportatori: a) Care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-au fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior; b) În actele cărora au fost depistate date eronate; c) Unitățile de transport mai vechi de 15 ani, mai puține de 18 locuri; Informații suplimentare la tel.024420401, 060594789 PRIMARUL ORAŞULUI CĂLĂRAŞI NICOLAE MELNIC Ex. I.Chicu Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 04 august 2017
Pentru ziua de marţi 08 august 2017, ora 1430 se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul orăşenesc Călăraşi. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 03 august 2017
În temeiul prevederilor Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003; Legii nr.295 din 22.12.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;art.14 alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale; în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 , Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015; Avizul Comisiei consultative de specialitate Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 03 august 2017
În conformitate cu Procesul-verbal de constatare a prejudiciilor, cauzate de calamitățile naturale din 23 iunie 2017(ploi și vînt puternic) ; În conformitate cu art.37 din Legea nr.181 a finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale din 25.07.2014; Art.18 din Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003; Regulamentul Fondului de Rezervă al primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2017; În temeiul art.14(2)n) şi 19(3) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015; Avizul Comisiei consultative de specialitate Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 03 august 2017
În temeiul art. 14 alin. (2) lit. j) şi art. 19 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; În conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.M. nr.10 din 05.01.2012, În legătură cu invitaţia de participare la manifestarea cultural-artistică şi de divertisment, Tîrgul Oraşului Covasna-2017 , în perioada 1-3 septembrie 2017 Regulamentul de activitate a consililului orăşenesc Călăraşi aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr.08/03 din 09.10.2015; Avizul Comisiei consultative de specialitate Citeşte mai mult...

Rezultatele 41 - 50 din 463
Sus
1 EUR = 19.7344
1 USD = 16.8534
1 RUB = 0.2721
1 RON = 4.2636
1 UAH = 0.6443
Călăraşi în imagini
Punctele de deseuri neautorizate
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159794
Total ieri: 468
Total azi: 161