La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Utilizarea mijloacelor financiare
Data publicării: Marţi, 03 octombrie 2017
Bilanţul contabil în perioada Tr. 2 - 2017 Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 29 septembrie 2016
Bilanţul contabil pentru perioada Tr.4 - 2016 Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 28 septembrie 2016
Pentru a.2016 bugetul Primăriei oraşului Călăraşi la venituri a fost aprobat în sumă de 20530,0 mii lei. Pe perioada de 6 luni a anului 2016 în bugetul Primariei oraşului Călăraşi au fost acumulate venituri în sumă de 10223,8 mii lei sau la nivel de 49,6 la sută faţă de sarcinile anuale stabilite. În comparaţie cu perioada similară a anului 2015, veniturile au înregistrat o crestere cu 365,9 mii lei. Veniturile incasate din privatizarea terenurilor proprietate publică în perioada de raportare constituie 314,1 mii lei şi din vînzarea apartamentelor către cetaţeni constituie 45,3 mii lei. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 28 septembrie 2016
În conformitate cu în temeiul art.14 (2)b) şi art.19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală Nr.436-XVI din 28.12.2006, În conformitate cu art.29 al,4 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, Examinînd Raportul semestrial ,,Cu privire la execuţia bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe perioada de 6 luni a anului 2016 ,, prezentat de contabilul-şef dna Căpăţînă Angela, Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 16 februarie 2016
Venituri: Pentru a.2015 bugetul Primariei Călăraşi la venituri componenta de bază a fost aprobat în sumă de 17562.0 mii lei.Pe parcursul anului bugetul a fost majorat cu 40,7 mii lei în urma caruia suma anuală precizată constituie 17602,7 mii lei. Majorarea a fost efectuata din următoarele surse: • 25,8 mii lei- transferuri de la bugetul de stat pentru majorarea salariului personalului didactic de la 01 septembrie 2015. • 14,9 mii lei- dobînda aferentă soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare. In anul 2015 în bugetul Primariei Călăraşi au fost acumulate venituri în sumă de 18268,3 mii lei cu 665,6 mii lei mai mult sau la nivel de 103,8 la sută faţă de sarcinile stabilite pentru perioada de gestiune. În comparaţie cu perioada similară a anului 2014, veniturile au înregistrat o crestere cu 2332,1 mii lei. Din suma totală a veniturilor componenta de bază,veniturile fiscale acumulate au constituit 4003,8 mii lei, cu 189,4 mii lei mai mult sau la nivel de 105 la sută. Din ele fac parte: Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 30 septembrie 2013
Decizia 12/01-01 din 14 decembrie 2012 "Cu privire la aprobarea în prima lectură a bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2013". (Descarca fisierul ataşat). Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 30 septembrie 2013
Proiectul bugetului pentru anul 2013 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legilor nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,privind administraţia publică locală şi notele metodologice ale Ministerului de Finanţe, privind elaborarea proiectelor de buget pe anul 2013 şi a estimărilor pe anii 2014-2015. La elaborarea proiectului de buget s-a ţinut cont de necesitatea asigurării unui echilibru,prin încadrarea cheltuielilor publice în limita veniturilor preconizate în teritoriu . Proiectul propus spre examinare la prezenta şedinţă prevede aprobarea de către Consiliul orăşenesc a volumului total al veniturilor şi cheltuielilor bugetului primăriei; structura veniturilor; structura cheltuielilor şi destinaţia lor; normativele de defalcări de la veniturile generale de stat; cuantumul fondului de rezervă şi regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului aprobat; cheltuielile care vor fi finanţate în mod prioritar; efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice, finanţate de la bugetul primăriei şi limita resurselor energetice. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 30 septembrie 2013
Privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al Primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2013. (descaraca fişierul ataşat). Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 30 septembrie 2013
Bugetul primăriei pentru anul 2013 la venituri de bază a fost aprobat în sumă de 12749,1 mii lei. Pe parcursul perioadei de 6 luni bugetul primăriei s-a majorat cu 250,0 mii lei mijloace transmise de la Guvern pentru construcţia drumului de acces la cartierul Bojole şi totodată s-a diminuat cu 277,8 mii lei la taxa de la posesorii unităţilor de transport. Această taxa se acumulează în bugetul de stat. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 11 februarie 2011
Bugetul Primăriei p-u anul 2010 la venituri de bază a fost aprobat în sumă de 21967,8 mii lei. Prin deciziile consiliului în timpul anului bugetul sa majorat cu 929,4 mii lei din care 282,4 mii lei mijloace transmise de la bugetul raional şi 647,0 mii lei din contul supraîncasării veniturilor.Planul la venituri a fost îndeplinit la nivel de 107,3%. Analiza executării părţii de venituri se reflectă în următorul tabel Citeşte mai mult...

Rezultatele 11 - 20 din 21
Sus
1 EUR = 20.6937
1 USD = 18.1755
1 RUB = 0.2899
1 RON = 4.3838
1 UAH = 0.6932
Călăraşi în imagini
Copiii impreuna cu parintii si buneii la sezatoare
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159646
Total ieri: 103
Total azi: 13