La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei manager de proiect

 

  În conformitate decizia consiliului orășenesc nr.01/13 din 24.02.2017 , primăria oraşului Călăraşi anunţă concurs pentru funcţia:

• manager de proiect

1. Scopul general al funcţiei:

-        Monitorizarea implimentării  proiectului „Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or.Călărași;

2. Obiectivele:

-         Armonizarea documentelor de planificare și programarea locală;

-         Armonizarea documentelor de planificare și programarea locală   în or.Călăraşi ce constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în localitățile selectate;

-         Îmbunătățirea Infrastructurii  pentru prestarea serviciilor AAC;

3. Sarcinile:

-          Coordonarea "Caietului de Sarcini" pentru executarea lucrarilor de proiectare cu administraţia public locală(Primăria Călăraşi) şi I.M. ,,G.C.L-Călăraşi”;

-          Elaborarea planului de activităţi pentru implimentarea proiectului;

-          Coordonarea "Planului de activităţi" cu administraţia publică locală (Primăria Călăraşi) şi I.M. ,,G.C.L-Călăraşi”;

-          Organizarea intrunirelor ale comitetului local;

-          Organizarea intrunirelor ale comitetului local director al proiectului pilot;

 4. Experienţă profesională cel puţin 5 ani în domeniul administratiei publice locale

 Condiţii de participare la concurs:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova

-          dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă

-          lipsa antecedentelor nestinse

-          cunoaşterea limbii de stat

-          Studii: Superioare

 

Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu

-           cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, autocad, MapInfo

  Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

-          formularul de participare

-          copia buletinului de identitate

-          copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau de specializare

-          copia carnetului de muncă

-          cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

5.Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs 16.06.2017, ora 10.00.

6.Locul depunerii documentelor:

Primăria oraşului Călăraşi, str.M.Eminescu, 19 bir.40

Tel.de contact.(+373/244)  2.27.61, 2.64.59

e-mail: info@calarasi-primaria.md ;   melnic.ekaterina@gmail.com

 7. Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Victor Ambroci- viceprimar

8. Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova

- Legea Nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

- Legea Nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional

- Legea Nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

- Legea Nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

     

            Primarul oraşului Călăraşi                                                           Nicolae Melnic

Sus
1 EUR = 20.3720
1 USD = 17.2229
1 RUB = 0.2938
1 RON = 4.3962
1 UAH = 0.6279
Călăraşi în imagini
Copiii impreuna cu parintii si buneii la sezatoare
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159644
Total ieri: 126
Total azi: 11