La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
A N U N Ţ ! Privind prelungirea termenului de desfăşurare a concursului privind ocuparea funcţiei de mediator comunitar

 

În conformitate dispoziţia primarului Nr.07. din 22.01.2018 privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de mediator comunitar;

    Decizia consiliului orășenesc nr.07/01 din 08.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi;

   Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 557 din 17.07.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea activităţii mediatorului comunitar,

primăria oraşului Călăraşi anunţă concurs pentru funcţia:

• MEDIATOR COMUNITAR ( fără statut de funcţionar public)

1. Scopul general al funcţiei:

1.  Să asigure intermedierea şi îmbunătăţirea comunicării dintre beneficiarii de etnie romă şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi alte instituţii de stat competente.

2.  Să identifice beneficiarii şi necesităţile acestora, să faciliteze evaluarea şi coordonează accesul lor la serviciile existente în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau pentru a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari

 

2. Obiectivele:

-         Identificarea  beneficiarilor – constatarea numărului romilor vulnerabili din localitate şi evaluarea necesităţilor acestora.

-          Informarea – asigurarea familiarizării beneficiarilor identificaţi cu privire la cadrul normativ în domeniile asistenţei sociale; educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii etc. şi privind posibilităţile de a beneficia de serviciile existente în aceste domenii;

-         Coordonarea  – examinarea solicitărilor şi corelarea, cu administraţia publică locală de nivelul întîi, a activităţilor în vederea asigurării accesului beneficiarilor la serviciile existente în domeniile asistenţei sociale, educaţiei, ocrotirii sănătăţii, pieţii muncii;

-         Comunicarea – asigurarea cultivării încrederii reciproce şi facilitarea comunicării dintre beneficiari şi personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi.

 

3. Sarcinile:

-          Să informeze beneficiarii despre serviciile şi prestaţiile din cadrul sistemului de protecţie socială şi acordă asistenţa necesară pentru accesarea acestora.

-           Să  organizeze activităţi de informare a populaţiei privind atragerea în sistemul public de asigurări medicale obligatorii, privind drepturile şi responsabilităţile pacientului;

-          Săinformeze  beneficiarii referitor la posibilităţile de angajare în cîmpul muncii prin accesarea serviciilor de ocupare a forţei de muncă acordate de către agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă

-          Săcompleteze documentaţia de care este responsabil: registrul de evidenţă a persoanelor care solicită audienţă, registrul de evidenţă a grupurilor de beneficiari, dosarele beneficiarilor;

-          Să întocmească  lunar rapoarte de activitate în conformitate cu cerinţele stabilite şi le prezintă autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi angajatoare;

4. Experienţă profesională cel puţin 1 an în domeniu, ca urmare a participării candidatului  în proiecte/iniţiative desfăşurate în localităţile de romi, iar studiile superioare şi cunoaşterea limbii romani constituie un avantaj.

 

           5.Condiţii de participare la concurs:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova

-         etnia romă

-          dispunerea de capacitatea deplină de exerciţiu

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă

-          lipsa antecedentelor nestinse, cazierul juridic

-          cunoaşterea limbii de stat/limba de comunicare din localitate

-          Studii: medii generale sau speciale

 

          6.Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

1)     cererea de înscriere la concurs adresată primarului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în teritoriul căreia este anunţat concursul;

2)     CV-ul (în limba de stat/limba de comunicare din localitate);

3)     copia actului de identitate;

4)     copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă;

5)     copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor;

6)     copia carnetului de muncă;

7)     certificatul medical de sănătate;

8)     cazierul judiciar;

9)     recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome.

 

5.Termenul de depunere a documentelor de participare la concurs 20.02.2018, ora 10.00.

6.Locul depunerii documentelor:

Primăria oraşului Călăraşi, str.M.Eminescu, 19 bir.40

Tel.de contact.(+373/244)  2.27.61, 2.64.59

e-mail: info@calarasi-primaria.md ;   melnic.ekaterina@gmail.com

 7. Persoane responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor: Ecaterina MELNIC- secretarul consiliului orăşenesc Călăraşi

 

Victor AMBROCI- viceprimar

 Primarul oraşului Călăraşi                                                           Nicolae Melnic

 

Executor :

Ecaterina Melnic, secretarul consiliului

Tel.+373/244/26459

Sus
1 EUR = 20.7342
1 USD = 16.6902
1 RUB = 0.2958
1 RON = 4.4489
1 UAH = 0.6178
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 160073
Total ieri: 499
Total azi: 440