La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Proiecte de documente
Data publicării: Joi, 03 noiembrie 2016 | Valabil până: Joi, 03 noiembrie 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
Cotele concrete ale imozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare stabilite şi puse în aplicare pe teritoriul primăriei oraşului Călăraşi pentru anul 2017 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Joi, 18 august 2016 | Valabil până: Joi, 18 august 2016 | 0 Comentarii (Adaugă)
În temeiul prevederilor Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;art.16 f) din Legea bugetului de Stat pe anul 2016 nr.154 din 01.07.2016;art.14 alin 2 lit.(c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală;Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale; în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea ,aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015 , Consiliul orăşenesc D E C I D E : 1.Decizia Consiliului orășenesc Călărași nr.10/22 din 04.12.2015”Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2016 în lectura a doua” , se modifică, după cum urmează: 1.1. Punctul 1.1. al deciziei Consiliului orășenesc Călărași nr.10/22 din 04.12.2015 se expune în următoarea redacție” Bugetul primăriei orașului Călărași pe anul 2016 , la venituri în sumă de 23 718,6 mii lei, la cheltuieli în sumă de 26 360,9 mii lei , cu sold bugetar în sumă de 2642,3 mii lei , care va fi acoperit din contul soldului disponibil de mijloace bănești de la 01.01.2016” 2. Anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.4;nr.5 se substituie cu anexele nr.1;nr.2;nr.3;nr.4; nr.5 , anexate la prezenta decizie. 3.Executarea prezentei decizii se pune în seama contabilului-șef al primăriei,dna Căpățînă Angela. 4.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama primarului orașului Călărași,dl Melnic Nicolae. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Marţi, 04 februarie 2014 | Valabil până: Vineri, 28 februarie 2014 | 0 Comentarii (Adaugă)
Anul 2013 a fost un an productiv datorită activităţii resurselor umane din cadrul primăriei în conlucrare cu consiliul orăşenesc atingînd obiective importante asupra cărora mă voi expune pe parcurs. Primăria oraşului a oferit cetăţenilor informaţii privind activitatea acesteia, conducîndu-se de Legea privind transparenţa în procesul decizional, Legea cu privire la petiţionare şi Legea privind accesul la informaţie. Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Luni, 20 ianuarie 2014 | Valabil până: Marţi, 04 februarie 2014 | 0 Comentarii (Adaugă)
Administrația publică locală se află în serviciul comunității, iar eficiența acestui serviciu depinde și de capacitatea instituției de a comunica cu cetățenii, mijloacele mass-media, mediul de afaceri, instituțiile partenere publice sau private, etc. Acest Regulament este elaborat cu suportul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala ( USAID ) in cadrul Proiectului de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova ( LGSP ) Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Miercuri, 04 decembrie 2013 | Valabil până: Miercuri, 04 decembrie 2013 | 0 Comentarii (Adaugă)
proiect REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL CĂLĂRAŞI CONSILIUL ORĂŞENESC CĂLĂRAŞI D E C I Z I E nr.10/01-02 din 06 decembrie 2013 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014” Examinînd Nota înformativă şi proiectul bugetului Primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014, prezentat de specialistul dna Raisa Smolenschi, in conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996, cu art.20 (2)(3)(4)(5) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, în temeiul art.14(2)n) şi 19(3)(4) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc D E C I D E : 1.Se aprobă în a doua lectură bugetul Primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014, la venituri în sumă de 14 416,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 15 416,8 mii lei, cu un deficit bugetar de 1 000,0 mii lei, inclusiv : 2.Se aprobă.: 2.1.Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului Primăriei oraşului Călăraşi; (anexa nr.1 ). 2.2.Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul Primăriei oraşului Călăraşi ; (anexa nr.2 ). 2.3.Sumele mijloacelor speciale ,preconizate spre încasare de către instituţiile finanţate de la bugetul Primăriei oraşului Călăraşi din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată; (anexa nr.3). 2.4.Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul Primăriei oraşului Călăraşi;(anexa nr.4 ). 2.5.Limita statelor de personal finanţate de la bugetul Primăriei oraşului Călăraşi (anexa nr.5 ). 2.6.Limitele de cheltuieli pentru resursele energetice;(anexa nr.6 ). 2.7 Regulamentul Fondului de Rezervă al Primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014. 3.Executarea prezentei decizii se pune în seama primarului oraşului Călăraşi,Dl Nicolae Melnic. 4.Controlul executării prezentei decizii se pune în seama comisiei pentru economie,buget,finanţe şi comerţ. Preşedintele şedinţei Secretar-interimar al consiliului orăşenesc Ecaterina Melnic Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Miercuri, 04 decembrie 2013 | Valabil până: Miercuri, 04 decembrie 2013 | 0 Comentarii (Adaugă)
Sinteza veniturilor ,cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe a.2014 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Miercuri, 04 decembrie 2013 | Valabil până: Miercuri, 04 decembrie 2013 | 0 Comentarii (Adaugă)
Cotele impozitelor şi taxelor locale ale bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe a.2014 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Miercuri, 04 decembrie 2013 | Valabil până: Miercuri, 04 decembrie 2013 | 0 Comentarii (Adaugă)
Mijloacele speciale, acumulate de către instituţiile publice finanţate de la bugetul primăriei oraşului Călăraşi în anul 2014 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Miercuri, 04 decembrie 2013 | Valabil până: Miercuri, 04 decembrie 2013 | 0 Comentarii (Adaugă)
Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate de instituţiile publice , finanţate de la bugetul primăriei oraşului Călăraşi, începînd cu 01.01.2014 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)
Data publicării: Miercuri, 04 decembrie 2013 | Valabil până: Miercuri, 04 decembrie 2013 | 0 Comentarii (Adaugă)
Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice , finanţate de la bugetul primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2014 Citeşte mai mult... 0 Comentarii (Adaugă)

Rezultatele 11 - 20 din 47
Sus
1 EUR = 20.0787
1 USD = 18.0329
1 RUB = 0.2785
1 RON = 4.2187
1 UAH = 0.6843
Călăraşi în imagini
» Vezi întreaga Galerie Foto

© 2010 Primăria oraşului Călăraşi, Republica Moldova.
str. M.Eminescu 19, or. Călăraşi, MD-4403, Republica Moldova
Tel.: (244) 22773, Fax: (244) 20125
Email: info@calarasi-primaria.md


Design şi programare de Andrei Madan
Total vizitatori: 159667
Total ieri: 100
Total azi: 34