×

Licitații şi achiziţii publice

Informație privind contractele atribuite III simestru

Denumirea instituției contractante Nr. și data contractului atribuit termenul de valabilitate Obiectul achiziției Valoarea contractului atribuit Operatorul economic  căruia i-a fost atribuit contractul respectiv Temeiul legal și motivele care se întemeiază această alegere
Primăria or. Călărași Nr.149 din 30.07.2019 Lucrări de reparație  a str.Gheorghe Asachi din or.Călărași (I etapă) 1569680,39 SRL,,NIROM-ROZ” Nr:ocds-b3wdpl-MD-1562749447980
Primăria or. Călărași Nr.176 din 01.10.2019 Legume și fructe în stare proaspătă pentru perioada 01.10.2019-30.12.2019 103999,30 SRL,,Lovis Angro” Nr: ocds-b3wdp1-MD-1568112497668
Primăria or. Călărași Nr.177 din 01.10.2019 Legume și fructe în stare proaspătă pentru perioada 01.10.2019-30.12.2019 29640,60 SRL,,FABI&

LINA”

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1568112497668
Primăria or. Călărași Nr.178 din 01.10.2019 Legume și fructe în stare proaspătă pentru perioada 01.10.2019-30.12.2019 45580,00 SRL,,PLAGRIȘFAM” Nr: ocds-b3wdp1-MD-1568112497668

 

Ex.Ana  Bejenari

Tel.069027274

 

Rezultatele de participare !

Invitatii de participare!