×

Lista colaboratorilor primăriei

Lista datelor colaboratorilor  Primăriei Călăraşi

Nr.

d/o

Numele,prenumele Funcţia Telefon

serviciu

1. Melnic Nicolae Primar 2-36-01
2. Zavadco Nicolai specialist 2-35-39
3. Burca Elena contabil 2-67-00
4. Pituscan Zinaida specialist 2-35-39
5. Burcă Irina contabil 2-67-00
6. Jumbei Valentina specialist 2-11-12
7. Rosca Ion intendent 067 562303
8. Preguza Nicolae arhitect-șef 2-29-68

067 562302

9. Ambroci Victor viceprimar 2-27-61

067 562305

10. Spînu Viorel specialist 2-10-35
11. Amariei Aurica specialist 2-64-58

067 562308

12. Petric Victoria specialist 2-20-73
13. Bîrsanu Maria specialist 2-35-39
14. Lungu Elena specialist 2-11-12
15. Televca Ana secretar-dact. 2-27-73
16. Căpățînă Angela contabil-șef 2-35-45
17. Lazari Valeriu cond.auto. 067 562765
18. Chitoroga Nicolae specialist 2-04-01

067 562767

19. Bejenari Ana specialist 2-20-52
20. Smolenschi Cristina specialist  
21. Luca Valentin specialist 067 304913
22. Luchian  Inga specialist 2-67-00
23. Chicu Ion specialist 2-04-01

067 562307

24. Chirica Alexei specialist  
25. Melnic Ecaterina secretar Consiliului 2-64-59

067 442279

26. Cobîlean Galina specialist 2-01-25
27. Smolenschi Raisa specialist 2-20-52
28. Gavriliţă Tatiana contabil 2-67-00
29. Apostol  Maria mediator-com 2-36-33