×

Lista colaboratorilor primăriei

Lista datelor colaboratorilor  Primăriei Călăraşi

Nr.d/o Numele, prenumele Funcţia Telefon

serviciu

1. Olari Ion Primarul oraşului 2-36-01
2. Susarenco Vladimir Viceprimarul oraşului 2-27-61
3. Melnic Ecaterina Secretarul Consiliului 2-64-59
4. Căpăţînă Angela Contabil-şef 2-35-45
5. Chitoroga Nicolae Jurist  2-04-01
6. Preguza Nicolae Arhitect-şef 2-29-68
7. Chicu  Ana Specialist în problemele antreprenoriat, bisness, comerţ şi achiziţii publice 2-20-52
8. Potrîmba Maria Specialist pentru planificare 2-20-52
9. Specialist pentru RRF 2-10-35
10. Televca Ana Secretar-dactilograf 2-27-73
11. Amariei  Aurica Specialist în problemele tineretului şi sportului 2-64-58
12. Petric Victoria Specialist în protecţia drepturilor copilului 2-20-73
13. Raţa Lilia Specialist în problemele atragerii investiţiilor 2-66-61
14. Apostol Maria Mediator comunitar 2-36-33
15. Luchian Inga Contabil şef-adjunct 2-67-00
16. Gavriliţă Tatiana Contabil 2-67-00
17. Burcă Irina Contabil 2-67-00
18. Burca Elena Contabil 2-67-00
19. Paraschiv Natalia Specialist gestionarea patrimoniului public 2-11-12
20. Cobîlean Galina specialist în relaţii cu publicul  2-01-25
21. Specialist agent constatator
22. Mîță Nadejda Specialist PPF 2-11-12
23. Pituşcan Zinaida Specialist PPF 2-35-39
24. Bîrsanu Maria Specialist PPF  2-35-39
25. Zavadco Nicolai Specialist PPF 2-35-39
26. Radu  Ion Specialist în construcţii, gospodărie comunală şi drumuri  069582872
27. Lazari Valeriu Conducător auto 067562765
28. Roşca Ion Intendent 067562303
29. Specialist RRF 2-10-35