×

Raport de transparență

Decizie Nr.02/08 din 22 martie 2024 Cu privire la Raportul anual privind transparența decizională

Raport de transparenta anul 2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situația din  31.12.2023

 Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 30.11.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.10.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 30.09.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din31.08.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.07.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 30.06.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.05.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 30.04.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.03.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 28.02.2023

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.01.2023

 

DECIZIE  Nr.8/5  din 09 decembrie 2022 Cu privire la  stabilirea  plăților  pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de construire/desființare

Registrul_01.01.2022-19.08.2022_ Autorizatie de desfiintare

Registrul_01.01.2022-19.08.2022_Autorizatie de Construire

Registrul_01.01.2022-19.08.2022_Certificat de Urbanism Informativ

Registrul_01.01.2022-19.08.2022_Certificat de Urbanism Proiectare

RAPORT privind monitorizarea сопtrасtеlоr de achiziții publice 01.01. 2022 – 30.06.2022 sem. 1

Raport de activitate  – ION OLARI  anul 2021

DECIZIE nr.2/3 din 25 martie 2022 Raportul primarului orașului Călărași dl Ion Olari Cu privire la activitatea primarului în anul bugetar 2021

Dispozitie nr.8 din 04 ianuarie 2022 Cu privire la aprobarea Politicii de Contabilitate pentru anul 2022

Certificat de Urbanism pentru Proiectare _Registrul_01.01.2021-31.12.2021

Registrul autorizației de construire_21_07_2021

Certificat de Urbanism informativ _Registrul_01.01.2021-12.07.2021

Autorizație de Desființare _Registrul_01.01.2021-31.12.2021

Raport privind executarea bugetului conform clasificației economice la situația din 31.07.2021

Raport privind executarea bugetului conform clasificației economice la situația din 30.06.2021

Raport privind executaea bugetului conform clasificației economice la situația din 30.04.2021

Raport privind executarea bugetului conform clasificației economice la situația din 31.03.2021

Raport privind  executarea bugetului conform  clasificației economice la situația din 28.02.2021

Raport privind executarea bugetului conform clasificației economice la situația din 31.01.2021

DAREA DE SEAMĂ  privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică (01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020)

RAPORT NARATIV privind executarea bugetului pe venituri și cheltuieli pe perioada a 6 luni a anului 2020

DAREA DE SEAMĂ privind realizarea achizițiilor  publice de valoare mică  ( 01 ianuarie 2020 – 30 aprilie 2020)

DAREA DE SEAMĂ  privind realizarea achiziţiilor  publice de valoare mică pe anul 2019

Raport – executia bugetului 9 luni a.2019

Raport – executia bugetului 6 luni a.2019

Execuția bugetului lunară

Raport  privind executarea bugetului  conform clasificaţiei economice la situaţia din 31.01.2020

Raport privind executarea bugetului conform clasificaţiei economice  la situaţia din 31.01.2020

Primaria Raport privind executarea bugetului  conform clasificaţiei economice la situaţia din 29.02.2020

Raport privind executarea bugetului conform clasificației economice la situația din 30.04.2020

 

Bilanţul contabil în perioada Tr. 4 – 2019

Bilantul Contabil_

 

Bilantul contabil in perioada Tr.2 – 2019

Raportul privind veniturile si cheltuielile in perioada Tr.2 – 2019

Decizie nr.02/01 din 15 martie 2019 „Cu privire la execuția bugetului primăriei orașului Călărași pe perioada de 12 luni a anului 2018”

Execuția bugetului 2018/2019

Raport ex.buget 31.12.18 (1)

Raport ex.buget 31.12.18 (1)

 

Bilanţul contabil în perioada Tr. 4 – 2018

Bilantul contabil 1  Bilantul contabil 2

 

Bugetul pentru cetăţeni! Asigurarea cu apă şi canalizare!

5049_bpc_calarasi_3.0

Документ Microsoft Office Word

D I S P O Z I Ţ I E Nr.284 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor

Bugetul oraşului Călăraşi pentru anul 2019!

Bugetul pentru Cetăţeni!