×

Regulamente

Decizie Nr.03/19 din 16 mai 2024 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind comunicarea internă și externă a Primăriei orașului Călărași

Anexa decizie Nr.03/19 din 16 mai 2024 Regulament comunicare interna

Decizie Nr.03/18 din 16 mai 2024 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea terenurilor sportive cu gazon artificial în instituțiile de învățământ primar și secundar, în cadrul Programului Satul European

Decizie 02/15 din 22 martie 2024 Cu privire la aprobarea Regulamentului de salubrizare și amenajare a teritoriului orașului Călărași

Decizie Nr.01/11 din 09.02.2024 Privind Regulamentul cu privire la stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul Primăriei Călărași -2024

Regulamentul privind stabilirea indemnizației lunare pentru personalul din cadrul Primăriei Călărași 2024

DECIZIE Nr. 6/8 din 15 septembrie 2023 Cu privire la modificarea Regulamentului privind acordarea unui stimulent financiar și a certificatului Nunții de Aur, aprobat prin Decizia Consiliului nr.8/23 din 09.12.2022

Regulament  privind stabilirea indemnizației  lunare pentru personalul din cadrul Primăriei orașului Călărași

Regulament privind bugetarea participativă în orașul Călărași pentru Anul 2024

Anexa Nr.1 la Regulamentul privind bugetarea participativă în orașul Călărași

REGULAMENTUL  INTERN  AL  PRIMĂRIEI  ORAȘULUI  CĂLĂRAȘI

REGULAMENT  privind recepționarea și soluționarea  petițiilor  în  cadrul Primăriei  orașului  Călărași

DECIZIE  Nr.8/ 25 din 9 decembrie 2022  Cu privire la aprobarea Regulamentului  de activitate al Echipei  Multidisciplinare

REGULAMENTUL  DE  ACTIVITATE  A  ECHIPEI  MULTIDISCIPLINARE

 Anexa Nr.2 la Decizia Consiliului orășenesc Nr.8/25 din 09 decembrie 2022  

Regulament de organizare și funcționare a Școlii Sportive „Mihai Viteazul” din or. Călărași

Regulament de funcționarea centrului comercial pentru organizarea comerțului cu amănuntul de mărfuri nealimentare or. Călărași, str. M. Eminescu, nr.20

DECIZIE  Nr.8/8 din 09 decembrie 2022 Cu privire la atribuirea în gestiune directă serviciului regulat de transport rutier de persoane în orașul Călărași

DECIZIE Nr.8/11 din 09 decembrie 2022  Cu privire la aprobarea tarifelor pentru evacuarea deșeurilor menajere

DECIZIE Nr.8/12 din 09 decembrie 2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii Primăriei orașului Călărași pentru anul 2023

DECIZIE  Nr.8/13 din 09 decembrie 2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului – limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale funcționarilor Primăriei orașului Călărași pentru anul 2023

DECIZIE Nr. 8/23 din 9 decembrie 2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea unui stimulent financiar și a certificatului Nunții de Aur

Regulament  „Cu privire la acordarea unui stimulentfinanciar și a Certificatului „NUNȚII  DE AUR” familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie”

Regulament de întreținere a fațadelor și asigurarea identității cromatice a clădirilor din or. Călărași

REGULAMENT  Cu privire la modul și condițiile de acordare a tichetelor  de masă electronice angajaților din cadrul Primăriei or. Călărași

Reglament de salubrizare și  amenajare a teritoriului orașului Călărași

Regulamentul de funcționare al Consiliului Local al Tinerilor din orașul Călărași

DECIZIE nr.3/18 din 03 iunie 2022 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Stadionului orășenesc Călărași

DECIZIE nr.03/19 din 03 iunie 20222  Cu privire la complectarea Regulamentului de întreținere a câinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Călărași

Regulamentul  Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni

DECIZIE Nr.8/6 din 26  noiembrie  2021  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale funcționarilor Primăriei orașului Călărași pentru anul 2022

REGULAMENT privind aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale funcționarilor Primăriei orașului Călărași pentru anul 2022

 

DECIZIE nr.8/5 din 26 noiembrie 2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii Primăriei orașului Călărași pentru anul 2022

REGULAMENT privind aprobarea Normativelor vizând numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri,telefoane mobile pentru  colaboratorii Primăriei orașului Călărași pentruanul 2022

 

Regulament privind atribuirea familiilor nou-formate a terenurilor de pamânt pentru construcția caselor individuale de locuit

Regulament de desfasurare a activitatii de comert si prestari servicii

Regulament de organizare si functionare a bibliotecii nr.2

Regulament cu privire la organizarea activității mediatorului comunitar

Cod de etica si disciplina

DECIZIE Nr.08/06 din 10 decembrie 2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice Călărași

Regulament de organizare și funcționare a Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice Călărași

DECIZIE Nr.1/11 din 29 ianuarie 2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului de Istorie și Etnografie Călărași „Dumitru Scvorțov Russu””

Regulamentul de organizare și funcționarea Școlii Sportive „Mihai Viteazul” orașul Călărași 

Regulament de întreținere a cîinilor și pisicilor pe teritoriul orașului Călărași

DECIZIE Nr.03/07  din 21 mai 2020 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni a Consiliului orășenesc Călărași privind dezvoltarea socio-economică a orașului Călărași, pentru anii 2020-2023”

DECIZIE Nr.04/06 din 14 august 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă în orașul Călărași pentru anul 2021” 

DECIZIE Nr.03/06 din 21 mai 2020 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al coaliției locale pentru transparență bugetară din orașul Călărași”

REGULAMENTUL  de desfăşurare a activităţii de comerţ şi prestări servicii în oraşul Călăraşi

Decizie nr.02/19 din 28 aprilie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul oraşului Călăraşi”

Anexa Nr.1  la decizie nr.02/19 din 28.04.2017 REGULAMENTUL

Decizie nr.02/20 din 28.04.2017 „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a câinilor şi pisicilor pe teritoriul oraşului Călăraşi „

Anexa nr.1 la decizie nr.02/20 din 28.04.2017 REGULAMENTUL

 

Decizie nr.02/21 din 28 aprilie 2017 „Cu privire la aprobarea Regulilor de salubrizare şi amenajare pe teritoriul oraşului Călăraşi”

 Anexa nr.1 la decizie nr.02/21 din 28.04.2017 REGULAMENTUL