×

Servicii

Eliberarea certificatelor

Etajul 3,  biroul 40, tel +373 0244 20125

  1. Adeverinţă privind componenţa familiei

( Costul certificatului –  2 lei)

Documente necesare:

– buletinul solicitantului cu membrii familiei înscrişi în fişă

– alte documente doveditoare

  1. Adeverinţă privind compensaţii nomitative

( Se eliberează gratis)

Documente necesare:

– buletin de identitate

– document care adevereşte dreptul la compensaţii

– cartea de imobil

  1. Certificat pentru înmormîntare

( Se leberează gratis)

Documnetele necesare:

– certificatul de deces

– prezenţa rudei de gradul 1

– buletinul de identitate a rudei de gradul 1

  1. Certificat de provenienţă a producţiei agricole

( Costul certificatului –  5 lei)

Documente necesare:

– document care adevereşte înregistrarea producţiei agricole la perceptori fiscali

– buletin de identitate

  1. Adeverinţă de moştenitor

( Costul certificatului – 5 lei)

Documente necesare:

– buletinul de identitate

– cartea de imobil

– buletinele la toţi cei care au dreptul la moştenire

– certificatul de deces.

  1. Certificat privind lipsa datoriilor faţă de buget

( Costul certifcatului – 2 lei)

Documente necesare:

– buletinul de identitate