×

Specialist în Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 

RADU  ION

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, Bir. 53

Tel: +373 0244 20401 mob.069582872

e-mail: ion.radu.60@mail.ru

Scopul general al funcţiei:promovarea şi asigurarea implementării politicii statului ce ţine întreţinerea  drumurilor publice, gospodărie comunală şi construcţii

Activităţile(sarcinile) de bază:

  1. Participare la stabilirea strategiilor, elaborarea programelor orăşeneşti de lungă durată privind construcţia, reconstrucţia, reparaţia drumurilor;
  2. Evaluarea lucrărilor de construcţie şi reparaţie a drumurilor  pe teritoriul raionului.
  3. Acordarea ajutorului metodic consiliilor locale de nivelul I la elaborarea programelor de interes local în domeniul întreţinerii drumurilor; construcţiilor.