×

Specialist în Problemele Antreprenoriat, Business şi Comerţ

 

CHICU  ANA

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, Bir. 47

Tel: +373 0244 22052, Fax: +373 0244 22052

Scopul general al funcţiei:

          Coordonarea şi susţinere activităţii antreprenoriatului mic , business şi comerţ

Sarcinile de bază:

  1. Coordonează şi monitorizează activitatea agenţilor economici   şi deţinătirilor patentei de intreprinzător din teritoriul oraşului în  conformitate cu legislaţia în vigoare .
  2. Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a oraşului  pe termen mediu şi lung;
  3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implimentării programelor de dezvoltare social-economică;
  4. Colaborează şi conlucrează cu conducătorii unităţilor comerciale  privind elaborarea măsurilor orientate spre asigurarea dezvoltării social-economice a localităţi;