×

Specialist pentru Planificare, Economist

 

POTRÎMBĂ  MARIA

Date de contact:

Primăria Călăraşi, str. M. Eminescu Nr.19, Bir. 47

Tel: +373 0244 22052, Fax: +373 0244 22052

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea  la  dezvoltarea social- economică în oraş  prin  promovarea politicii de stat în domeniul economic.

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi , întocmirea indicilor de reţea şi alte  atribuţii de bază;
  2. Monitorizarea, analiza, evaluarea tendinţelor de dezvoltare social-economică a oraşului Călăraşi, care atestă transformările sociale şi economice în teritoriul  oraşului;
  3. Elaborarea în comun cu secţiile, direcţiile Consiliului raional, organele administraţiei publice de nivelul doi, alte structuri descentralizate şi desconcentrate din oraş a pronosticurilor de dezvoltare social-economică a oraşului pe termen scurt, mediu şi lung;
  4. Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor orăşeneşti privind dezvoltarea social-economică a oraşului pe termen mediu şi lung;
  5. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implimentării programelor de dezvoltare social-economică;
  6. Participarea la realizarea activităţilor de cooperare transfrontalieră şi interregională în cadrul proiectelor investiţionale.