×

Strategii

1. Planul local de acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2022-2024, sectorul clădirilor publice
2. Decizia Consiliului Orășenesc de aprobare a Planul local de acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2022-2024, sectorul clădirilor publice.
 La data de 29 ianuarie 2021 prin Decizia Consiliului Orășenesc nr. 1/1 din 29.01.2021, a fost aprobată Strategia de Dezvoltare Comunitară a orașului Călărași pentru anii 2021-2025.
     Strategia a fost realizată în cadrul Programului Comunitatea Mea cu suportul IREX Moldova si Business Consulting Institute, la elaborarea Planului de acțiuni au participat diferite categorii de cetățeni, consilieri și administrația publică locală.

Dispoziție Nr.182 din 16 octombrie 2020 „Cu privire la instituirea grupului de lucru responsabil de procesul de planificare strategică”

Planul de Dezvoltare  Economică Locală a orașului Călărași 2020-2021