×

A doua ședința a Comitetului Directorial in cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.

17 septembrie 2018


La data de 11 septembrie a avut loc a doua ședința a Comitetului Directorial in cadrul proiectului „Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima Codrilor”.
Comitetului Directorial/Steering Committee este un grup de lucru constituit pe lîngă consiliul orășănesc pentru implimentarea transparentă și monitorizarea proiectului „Efficient public lighting in Calarasi city – Firefly in the heart of forests” (Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima codrului). Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului regional de vecinătatea estică în sprijinul inițiativei Parteneriatul estic privind dezvoltarea urbană durabilă. Contract de Grant nr. 2017/393-027, semnat pe 22 decembrie 2017.
Astfel, implimentarea proiectului „Efficient public lighting in Calarasi city – Firefly in the heart of forests” (Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima codrului), include domeniile prioritare incluse în Planul de Acțiune pentru Energia Durabilă în orașul Călărași 2014-2020, (PAED), punerea în aplicare măsurile de eficiență energetice în conformitate cu obiectivele Convenției Primarilor privind Clima și Energia – cea mai mare inițiativă mondială a orașelor pentru acțiuni locale privind clima și energia, având drept ambiție să reunească administrațiile locale care se angajează în mod voluntar să atingă obiectivele Uniunii Europene în materie de climă și energie.