×

Şedinţa de lucru în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”

16 ianuarie 2019


La data de 15 ianuarie 2019 a avut loc şedinţă a grupului de lucru specializat privind analiza diagnostică și elaborare a planului de dezvoltare a I.M.,,G.C.L. Călăraşi , în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”.

Tema:Prezentarea Analizei Diagnostic și a Planului de Reorganizare a Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunal – Locativă Călărași”. În cadrul ședinței de lucru au participat: -Reprezentanți ai Î.M. „Gospodăria Comunal – Locativă Călărași” – 4 persoane; -Reprezentanți ai administraţiei publice locale de nivelul I (Călărași) – 3 persoane; -Managerul local de proiect în domeniul AAC – 1 persoană; -Consultanți naționali GIZ / MSPL – 3 persoane; -Consultant naționali GFA / GIZ – 4 persoane; -Reprezentant al societății civile – 1 persoană.