×

Şedința de lucru a Comitetului Directorial în cadrul proiectului „Efficient public lighting în Călăraşi city – Firefly in the heart of forests” (Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima codrului)

4 aprilie 2019


Astăzi, a avut loc ședință de lucru a Comitetului Directorial în cadrul proiectului „Efficient public lighting în Călăraşi city – Firefly in the heart of forests” (Eficientizarea iluminatului public în orașul Călărași – Licurici în inima codrului), contractul de Grant 2017 / 393-027. Finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului regional de vecinătatea estică în sprijinul inițiativei Parteneriatul estic privind dezvoltarea urbană durabilă.
Astfel, în cadrul ședinței s-au raportat acțiunile realizate, printre care se evidenţiază, executarea Raportul energetic, privind sistemul public de Iluminat, Proiectarea tehnică. Urmează să fie desfășurat proiectarea arhitectură la zilele energiei, lucrările tehnice.