×

Şedinţa de lucru Nr.2/2019 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”.

14 mai 2019


La data de 14.05.2019 a avut loc şedinţa de lucru Nr.2/2019 a Comitetului Director Local în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în or.Călăraşi”. În cadrul şedinţei au fost discutate următoarele subiecte:

– Prezentarea raportului tr.1/2019 a Proiectului (PIP) AAC or. Călărași- vorbitor(Nicolae Preguza)

-Prezentarea activităților planificate în trimestrul nr.2/ 2019 conform PiP al proiectului AAC din orașul Călărași- vorbitor(Nicolae Preguza)

-Situația la zi cu privire la elaborarea Documentației tehnice-vorbitor(Nicolae Preguza)

Preşedinte CDL-Nicolae Melnic

Secretar CDL-Ecaterina Melnic

Manager proiect: Nicolae Preguza