×

SERVICIUL FISCAL DE STAT Stimați contribuabili!

5 iunie 2019


Achitați integral impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar până la data de 30 iunie* și beneficiați de o reducere de 15% din suma impozitului calculat pentru anul curent.

Dacă nu ați reușit să beneficiați de acest drept, atunci impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar urmează a fi achitat în părți egale, fără reducere, nu mai târziu de 15 august și 15 octombrie a anului curent.

Pentru informații suplimentare, adresați-Vă la serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor sau sunați la numărul de telefon:

0 80001525(Centrul de Apel al Serviciului Fiscal de Stat – apel gratuit)

0 244 22065(Direcția deservire fiscală Călărași).

*Ținînd cont că data de 30 iunie 2019 este o zi de odihnă, ultima zi de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar este data de 1 iulie 2019.

7582_aviz_sfs_achitare_cu_reducere_impozit_pe_bunuri_imobiliare_2019