×

APL sunt instruite în vederea implementării mecanismului de coordonare a politicii de stat pe domeniul DMD în dezvoltarea locală

1 august 2019


La 31 iulie, la Chișinău a avut loc seminarul de instruire privind implementarea Mecanismului de Coordonare a politicii de stat în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare (DMD) în politicile de dezvoltare locală. La evenimentul organizat de Biroul relații cu diaspora (BRD) au participat reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II: primari, viceprimari, vicepreședinți de raion, reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și ai Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat.

Prima sesiune a fost organizată pentru reprezentanți din raioanele situate în regiunea Centru a Republicii Moldova, evenimente similare  vor avea loc și în regiunile de Nord (2 august, or Fălești, sala Consiliului raional, ora 9.00), Sud (5 august, orașul Cahul, sala Consiliului raional) și regiunea UTA Găgăuzia (7 august, orașul Comrat).

În cadrul evenimentelor, participanții beneficiază de informații privind cadrul de monitorizare recomandat pentru măsurarea includerii abordării integrate a domeniului DMD la nivel de raion și municipiu, precum și date statistice rezultate din procesul de implementare a Mecanismului Interinstituțional de referire a cetățenilor Republicii Moldova reveniți de peste hotare.

Expertul CALM Irina Luncașu a afirmat că Congresul Autorităților Locale este membru al comitetului interministerial în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării, în acest sens ghidul metodologic prezintă un instrument util de monitorizare și evaluare  a politicilor în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării atât la nivel național, cât și la nivel local. „O parte din autoritățile locale deja au integrat dimensiunea migrației în planurile de dezvoltare locală, altele urmează să o facă, iar indicatorii aferenți APL de nivelul I sunt relevanți pentru evaluarea impactului acestor politici la nivel local.”

Seminarul de instruire a fost posibil datorită suportului financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, implementat de către Cancelaria de Stat, prin intermediul BRD.

Serviciul de Comunicare al CALM

http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=5422&fbclid=IwAR0kgsZCAZ5bwTxFFqpLdf4vJDbW3yopQskgVkiYA-2n7tnX0GQkbK4B4nQ