×

Primăria or. Călărași anunță lansarea proiectului ” Bugetarea participativă în or. Călărași”

30 septembrie 2019


Fiecare cetățean sau grup de cetățeni are posibilitatea de a se implica în soluționarea unor probleme din comunitate.  Primăria or. Călărași va finanța din bugetul public mai multe proiecte din diverse domenii locale înaintate de cetățenii or. Călărași. Scopul proiectului bugetarea participativă constă în încurajarea participării cetățenilor în etapele planificării bugetului și dezvoltarea comunității.

Dacă ați semnalat o problemă și doriți să vă implicați în soluționarea ei, sau aveți ideie de dezvoltare a orașului, propuneri, soluții concrete, atunci participați prin depunerea unei proiect.

(Regulamentul complet al proiectului AICI Regulament aprobat)

1.Cine poate depune proiecte:

Proiectele pot fi depuse de către toți cetățenii care locuiesc în orașul Călărași doresc să se implice în dezvoltarea orașului și care au îndeplinit vârsta de cel puțin 18 ani, grupuri de inițiativă.

Grupuri de inițiativă din grădinițe, școli, instituții, organizații obștești, cetățeni, tineri,

 1. Domeniile în care trebuie să se încadreze proiectul:
 2. a) Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale;
 3. b) Amenajare de spații verzi și locuri de joacă;
 4. c) Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
 5. d) Amenajare spaţii publice;
 6. e) Activități educaționale;
 7. f) Activități culturale;
 8. g) Social;
 9. h) Sănătate;
 10. i) Activități sportive;
 11. j) Protecția mediului (colectarea deșeurilor, salubritate etc.).
 12. Data când pot fi depuse proiectele:

Proiectele pot fi depuse începând cu data de 15 octombrie până la 15 noiembrie 2019.

Solicitantul poate formula doar o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile de competență a Primăriei indicate în p.2.

 1. Cum și unde se depune proiectul:

Pentru a demonstra necesitatea și importanța proiectului pentru comunitate, solicitantul va trebuie să colecteze cel puțin 20 de semnături de susținere din partea cetățenilor. În final solicitantul va depune :

 1. Formularul de aplicare al proiectului (Descarca Formularul de AplicareFormular proiect aplicare BP (1))
 2. Lista semnăturilor

Proiectele pot fi depuse:

 1. În format electronic pe adresa de e-mail: info@calarasi-primaria.md ( ulterior în decurs de o zi se va prezenta în format fizic lista de semnături în bir. 40 în incinta primăriei)
 2. În format pe hârtie la sediul primăriei, bir. 40
 3. Criterii de eligibilitate:
 4. Să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;
 5. Să nu dubleze sau să nu fie incompatibile cu proiectele implementate de Primărie în același loc și cu același scop;
 6. Să corespundă cu domeniile de competență ale Primăriei, menționate la p. 2
 7. Să fie completate coerent propunerile de proiect și să fie prezentate listele de semnături.
 8. Bugetul proiectului:

Nu este stabilită o sumă concretă pentru fiecare proiect. Bugetul pentru fiecare proiect poate devia

proiecte mici pînă la 20.000 lei

proiecte mai mari până la 50 000 lei.

(suma poate devia mai mult sau mai puțin în dependență de necesitatea proiectului, se pot accepta și proiecte mai mari de 50 000 lei dacă aceste se dovedește a fi importante pentru comunitate)

 1. Evaluare și selectarea proiectelor:

Toate proiectele vor fi evaluate de către o comisie de selectare, care va verifica dacă proiectele corespunde criteriilor de eligibilitatea. Comisia poate veni cu sugestii de completare sau comasarea proiectelor care au același scop și efect.

Comisia va analiza proiectele depuse și le va evalua în baza următoarelor criterii:

 1. Se încadrează în prioritățile anuale ale primăriei (p. 2);
 2. Corespund criteriilor de eligibilitate (p. 5);
 3. Atragerea altor resurse financiare/ voluntariat/resurse umane pentru cofinanțarea proiectului. Proiectele cu surse adiționale de finanțare vor avea prioritate în procesul de evaluare.

În final comisia va valida lista tuturor proiectelor depuse care corespund cerințelor, care ulterior vor fi supuse votului final către cetățeni.

 1. Selectarea proiectelor cîștigătoare

Votarea proiectelor câștigătoare se va realiza prin intermediul platformei online, situată pe pagina oficială a Primăriei, dar și prin vot deschis în incinta sediului Primăriei.

Votarea prin vot deschis se va face în baza buletinului de identitate. Persoana care dorește să voteze se va dresa la primărie cu buletinul în perioada deschisa pentru votare, care va dura 16 zile.

Fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul fiecărei domeniu de competență indicate în p.2

La încheierea perioadei de votare, proiectele câștigătoare vor fi incluse în proiectul de buget pentru an. 2020. Proiectele câștigătoare vor fi finanțate și se vor implementa pe parcursul anului 2020.

Votarea se va realiza într-o perioadă de 16 zile

 1. Cine implementează proiectul:

Proiectele vor fi implementate în comun cu grupul de inițiativă și primăria or. Călărași.

Anuntul

Persoana de contact:

Lilia Rata,

0244 26661

060920915

Email- liliarata@yandex.ru