×

CONVOCARE! Şedinţă ordinară a Consiliului orăşenesc Călăraşi. 06 decembrie 2019

29 noiembrie 2019


Pentru ziua de vineri  06 decembrie 2019, ora 1400

se convoacă în şedinţă ordinară  Consiliul orăşenesc Călăraşi.

Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului.

                            ORDINEA DE ZI :

 1. Despre mersul execuţiei bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe nouă luni ale anului 2019. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef)
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii primăriei orașului Călărași pe anul 2020. ( Raportor  Angela Căpăţînă –contabil-şef ).
 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind aprobarea numărului- limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu a funcționarilor primăriei orașului Călărași pe anul 2020. (Raportor Angela Căpăţînă –contabil-şef).
 4. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitelor funciare și pe bunurile imobiliare pe anul 2020”. ( Raportor Valentina Jumbei- specialist).
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a consiliului orășenesc Călărași. (Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului orășenesc)
 6. Cu privire la aprobarea indemnizației de consilier. (Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului orășenesc)
 7. Cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului consiliului orășenesc. ( Raportor Ecaterina Melnic –secretarul consiliului orășenesc).
 8. Cu privire la Programul de activitate a consiliului orăşenesc pentru trimestrul I al anului ( Raportor Ecaterina Melnic- secretarul consiliului).
 9. Cu privire la modificarea bugetului primăriei orașului Călărași pe anul 2019. (Raportor Raisa Smolenschi –specialist principal)
 10. Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020. ( Raportor Raisa Smolenschi – specialist).
 11. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru emiterea Certificatului de Urbanism şi Autorizaţiei de Construcţie/Desfiinţare pe anul 2020. ( Raportor Raisa Smolenschi – specialist).
 12. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2020 . (Raportor Dna Smolenschi Raisa – specialist)
 13. Cu privire la încetarea contractului de locațiune.(Raportor Nicolae Chitoroga –specialist)
 14. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune. (Raportor Nicolae Chitoroga –specialist)
 15. Cu privire la instituirea Comisiei de licitație.(Raportor Nicolae Chitoroga –specialist)
 16. Cu privire la instituirea Comisiei Administrative. (Raportor Nicolae Chitoroga –specialist)
 17. Cu privire la scutirea de impozite. (Raportor Valentina Jumbei –specialist)
 18. Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului orășenesc în instanța de judecată. ( Raportor Ion Olari-primar)
 19. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Călărași , în lectura a II-a. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist principal).
 20. Cu privire la chestiuni funciare. (Raportor Viorel Spînu-specialist)

06 12 2019 proiectele de decizii

 

Primarul orașului                                                                           Ion OLARI