×

Informaţie!

3 decembrie 2019


La data de 29  noiembrie 2019 ora 16.00 în sala de ședințe a Primăriei orașului Călărași, a avut loc consultări publice a următoarelor proiecte de decizie:
Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitului funciar pe bunul imobiliar pentru anul 2020. (Raportor Valentina Jumbei – specialist în perceperea impozitului fiscal).
Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020. ( Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
Cu privire la stabilirea indemnizației de consilier pe perioada de mandat.(Raportor Ecaterina Melnic-secretarul consiliului orășenesc Călărași)
Notă Informativă: Aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2020. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist)
Scopul proiectelor este de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate activitatea primăriei precum și participarea acestora la toate etapele bugetare.