×

Buget – 2020 aprobat!

9 decembrie 2019


Vineri, 06 decembrie 2019 Consiliul orăşenesc Călăraşi a aprobat bugetul Primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2020, la venituri în sumă de 42 020 000,00  lei şi la cheltuieli în sumă de 42 025 000,00  lei, precum şi Taxele Locale – 2020.

Aducem mulţumiri tuturor părţilor participante la audierile publice din 29 noiembrie 2019 pentru implicare la procesul decizional, formulare de propuneri, sugestii şi recomandări.

Conform Legii nr.436 din 26.12.2006 privind Administraţia Publică Locală şi Legii nr.100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”, secretarul Consiliului orăşenesc,  Ecaterina Melnic, va plasa în Registru de Stat al Actelor Locale, Deciziile aprobate de Consiliul Orăşenesc Călăraşi.