×

Şedinţa de lucru pentru crearea Planului de Dezvoltare Economică al oraşului Călăraşi pentru anii 2020-2021.

16 decembrie 2019


Pe data de 13 decembrie 2019 în cadrul primăriei oraşului Călăraşi s-a desfăşurat şedinţa de lucru pentru crearea Planului de Dezvoltare Economică al oraşului Călăraşi pentru anii 2020-2021.

Primăria oraşului Călăraşi este membru Junior şi semnatar al Iniţiativei “Primari pentru creştere economică”, iniţiativă susţinută de Uniunea Europeană. Planul are ca scop creşterea economică a oraşului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.

La această şedinţă au participat primarul oraşului Călăraşi şi specialiştii primăriei, reprezentanţi ai mediului de afaceri, societăţii civile, reprezentanţi ai AOFM, Direcţia economie Consiliul Raional, consultant Incubatorului de Afaceri Călăraşi, şi membrii Secretariatului Iniţiativei „Primari pentru Creşterea Economică” din Republica Moldova.

În cadrul şedinţei s-a discutat despre problemele şi necesităţile cu care se confruntă mediul de afaceri din oraş, mecanismele de cooperare între administraţia publică locală şi agenţii economici din localitate. S-a indentificat premisele locale de dezvoltare  ale mediului de afaceri, modul în care administraţia publică locală se poate implica prin atragerea surselor de finanţare externă pentru dezvoltarea economică locală. Au fost analizate direcţiile prioritare de dezvoltare economică ale oraşului care vor fi incluse în Planul de Dezvoltare Economică 2020-2021.

Crearea acestui plan oferă posibilitatea să se analizeze potenţialul  economic al oraşului cât şi să se creeze condiţii pentru creşterea economică locală.