×

Concursul pentru obținerea granturilor competitive de dezvoltare a infrastructurii rurale cu caracter economic!

9 martie 2020


     Primăria orașului Călărași informează despre lansarea concursului pentru obținerea granturilor competitive de dezvoltare a infrastructurii rurale cu caracter economic, care vor fi finanțate de către UCIP-IFAD în anul 2021 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală, în scopul îmbunătățirii condițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investițiilor și majorarea veniturilor agenților economici din spațiul rural.
     Granturi în sumă maximă de 200 mii dolari SUA vor fi acordate APL în asociere cu grupurile de agenți economici din localitate, pe bază de concurs, pentru dezvoltarea următoarelor tipuri de infrastructură publică cu caracetr economic:
  • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursă pînă la cîmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare(la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
  • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
  • Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare(pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).