×

ANUNȚĂ PRIMARUL!

24 martie 2020


ANUNȚĂ PRIMARUL!
Primăria oraşului Călăraşi, Preşedintele Comisiei Situații Excepționale a instituit linia verde pentru a cunoaşte cazurile despre persoanele revenite peste hotarele țării şi nu respectă regimul de autoizolare la domiciliu.
Art.76` alin. (1).
Nerespectarea măsurilor de profolaxie, prevenire şi/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.