×

  Dragi călărășeni!

18 mai 2020


             Felicităm călduros toți participanții la Concursul de  creație literară  ediția II, 2020,  secțiunea „Poezie” și „Eseu”. Timp de o lună de zile am primit următoarele oferte:

Clasele primare  I-IV, secțiunea „Poezie”-36 lucrări de la 24 participanți

Clasele  V-IX, secțiunea „Poezie”-23 poezii de la 14 participanți

Clasele X-XII. , secțiunea „Poezie”-18 poezii de la 8 participanți

Oferta  clasele X-XII , secțiunea „Eseu”, tema- ,,DRAGOSTEA-CEL MAI FRUMOS ANOTIMP AL FERICIRII”- 8 eseuri.

     Juriul  a desemnat lista câştigătorilor, în corespundere cu rezultatele obţinute ( se anexează). Avem 14 premii , 14 Mențiuni și Diplome de Participare.

       Respectând normele sanitare – epidemiologice, în legătură cu răspândire virusului Covid-19Festivitatea de Premiere va avea loc conform  graficului stabilit:

Categoria

Data, ora

Locația

Primăria orașului Călărași, Sala de Ședințe,

 I etaj

Clasele  V-IX 20 mai 2020, ora14
Clasele X-XII 22 mai 2020, ora14
Clasele X-XII , secțiunea „Eseu”

Clasele primare I-IV

22 mai 2020, ora15

25 mai 2020, ora14

      Rugăm toți participanții să se prezinte pentru a ridica Diploma de Participare/Mențiune/ Premiile  și cadourile la ora și locul stabilit. Premianții să aibă cu sine Buletinul de identitate sau Adeverința de naștere.

     Vă mulțumim pentru înțelegere și Vă așteptăm cu drag.

Masca de protecție este OBLIGATORIE!