×

Atenție, nu aruncați deșeuri în locurile neautorizate!

21 mai 2020


Persoanele care aruncă și depozitează deșeurile menajere și altele, în locurile neautorizate riscă să fie sancționați contravențional.

Procedurile de aplicare a sancțiunilor în sectorul “Managementul Deșeurilor Solide” sunt prevăzute de Codul Contravențional al Republicii Moldova și anume de articolul 154 privind încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor.

Art.154 (1)Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, neutralizare și evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deșeurilor industriale, de construcție, menajere și de altă natură se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă remunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată presoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la 1 an.

    Primăria orașului Călărași îndeamnă locatarii, dar și gestionarii blocurilor locative să încheie contract cu Î.M.,,Gospodăria Comunal-Locativă,, , în cazul persoanelor care nu vor avea contract și vor depozita deșeurile menajere și altele, vor fi sancționați.