×

Stimați călărășeni, dragi elevi și părinți!

26 mai 2020


Primăria orașului Călărași felicită participanții la ediția a II-a a Concursului de creatie literară, 2020 . Din cauza pericolului de răspândire a Covid-19, festivitatea de premiere a laureaţilor s-a desfășurat un pic mai neobișnuit.

Conform Regulamentlui, Juriul a stabilit lista câştigătorilor în corespundere cu rezultatele obţinute:

Premiul Mare a fost acordat eleviei Simion Daniela, 15 ani Cl. a IX-a B LT. ,, M Sadoveanu” ( secțiune a „Poezie”) și elevei Boboc Cristina 17 ani, clasa a 11″Real”, L.T.”Vasile Alecsandri” ( secțiunea „Eseuri”)

Diplome, premii și cadouri au primit toți participanții la Concurs.

Clasele: 1 – a 4-a:

locul I –diplomă, premiu bănesc de 300 lei- Grădinaru Ana, clasa a 3-a,9 ani Gim. Creangă
locul II – diplomă, premiu bănesc de 250 lei; – Elhov Daniel, clasa a 2-a,8 ani Gim,,Creangă”
locul III – diplomă, premiu bănesc de 200 lei;- Harea Răzvan 9 ani ȘP Călărași Cl: a III-a C

Clasele: a 5-a – a 9-a:

locul I – diplomă, premiu de 300 lei- Slobozian-Saibeli Beniamin;14 ani cl 7 „C”L.T.„M.Sadoveanu”
locul II – diplomă, premiu bănesc de 250 lei- Hamoza Cezare Lucian ,l L.T. „M. Sadoveanu”, cl. a IX-
locul III – diplomă, premiu bănesc de 200 lei -Nurkova Valeria, clasa a 5-a,11 ani Gim,,Ion Creangă”

Clasele a X-a – a XII-a:

locul I – diplomă, premiu bănesc de 300 lei;- Vameș Gheorghe 16 ani, cl., a X-a ,,U”, LT,,V.Alecsandri”
locul II – diplomă, premiu bănesc de 250 lei; – Gavrilița Andrei,, cl XII R, LT Alecsandri
locul III – diplomă, premiu bănesc de 200 lei;- Perlug Ana, 15 ani, Cl.10”U” LT „VAlecsandrii”

Secțiunea „Eseuri”:
locul I – diplomă, premiu bănesc de 300 lei;- Curmei Nicoleta,18 ani cl XII-a Ut, LT „V.Alecsandri”
locul II – diplomă, premiu bănesc de 250 lei; – Deleanu Constanța,16 ani, cl. a X-a ,,U” , LT M.Sadoveanu
locul III – diplomă, premiu bănesc de 200 lei;- Liubovici Cristina18 ani: XII ,,Umanist”B LT,,VAlecsandri’