×

În atenția consumatorilor de apă și canalizare a orașului Călărași!

5 iunie 2020


Primăria orașului Călărași de comun acord cu î.M. ,,Gospodăria Comunal-Locativă Călărași,, roagă consumatorii de apă să achite sumele contractate pentru consumul de apă, canalizare și evacuare a gunoiului.
Până la moment, î.M. ,,Gospodăria Comunal-Locativă Călărași,, în urma neachitării serviciilor prestate populației a acumulat restanțe mari la consum de energie electrică, ca rezultat ne Paște pericolul ca î.M. ,,Gospodăria Comunal-Locativă Călărași,, să fie debranșată de la sursa de curent, iar noi cetățenii să rămânem fără serviciu de apă, canalizare și evacuarea serviciilor.

Administrația APL și Î.M. ,, Gospodăria Comunal Locativă,, Călărași