×

A N U N Ț CU PRIVIRE LA EVIDENȚA ȘI CALCULAREA IMPOZITULUI FUNCIAR , BUNURILOR IMOBILIARE ȘI TAXA DE SALUBRIZARE PENTRU ANUL FISCAL – ANUL 2020

18 iunie 2020


În baza  Legii pentru punera în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare evaluate de organul cadastral din teritoriu cît și impozitul funciar și pe bunurile imobiliare neevaluate pentru anul 2020 au fost stabilite  conform  Deciziei nr.09/04 din 06.12.2019.

Calcularea sumei anuale  a impozitelor , persoanelor fizice ,  gospodăriilor țărănești , întocmirea și perfectarea  avizelor  de plată se efectuează de către Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCITL) din Primărie.

Avizele de plată se înmăneză contribuabililor cît mai devreme posibil dar nu mai tirziu de 15 iunie a anului fiscal în curs, pentru a beneficia de reducera de 15% din suma integrală de plată pînă la 30 iunie.

Impozitul calculat pentru bunurile atît evaluate cît și neevaluate de către organul cadastral din teritoriu conform  avizelor de plată se achită  pînă la 25 septembrie a anului curent.

Impozitul achitat după 25 septembrie se consireră restanță  și pentru fiecare zi de întîrziere se calculează penalitate  0,0355%  la sumă.

Începînd cu   01.01. 2020 se exclud clasificațiile economice cu următoarele coduri ECO:

  • 113110 impozit funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția GȚ;
  • 113130 impozit funciar pe terenurile cu altă destinație decît cea agricolă ;
  • 113140 impozit funciar de la persoane  fizice;
  • 113150 impozit funciar pe pășuni și fînețe;
  • 113120 impozit funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la GȚ.

Totodată,  din aceași dată, clasificația economică se completează cu următoarele coduri economice:

  • 113161  impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător ,GȚ;
  • 113171 impozit funciar încasat de la persoane  fizice – cetățeni.

Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale (SCTIL ) din Primărie