×

Comunicat Informativ!

3 iulie 2020


       La data de 29 iunie 2020 a avut loc lansarea online a proiectului de Renovare a scărilor de acces din orașul Călărași – acces sigur şi egal pentru cetăţeni. La şedinţa online au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale, consilierii orăşeneşti, reprezentanţi ai Diasporei Călăraşi, agenţi economici şi societatea civilă.
     La şedinţă s-a discutat despre provocările de mobilizare a băştinaşilor pentru colectare contribuţiei comunităţii, etapele de implementare calitativă a proiectului, fortificarea relaţiilor dintre administraţia publică şi Diaspora, evenimentele dedicate Zilele Diasporei care urmează să fie organizate în luna august şi identificarea următoarelor idei de proiecte.
     Proiectul Renovarea scărilor de acces din oraşul Călăraşi – acces sigur şi egal pentru cetăţeni, este finanţat din contribuţia următorilor Parteneri, cu bugetul total 615044 lei:
Guvernul Republicii Moldova
Primăria oraşului Călăraşi
A.O. Origini ( colectarea contribuţiei băştinaşilor 65000 lei)
SRL ” Ghiocel”
    Proiectul face parte din Programul Diaspora Acasă Reuşeşte DAR 1+3 susţinut de Guvernul Republicii Moldova prin Biroul Relaţii cu Diaspora. Programul are menirea de a consolida cooperarea dintre Guvern, administrația publică locală, diaspora și partenerii de dezvoltare, oferind autorităților publice locale posibilitatea de a încuraja și stimula implementarea proiectelor, în comun cu asociațiile și membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți în țară.
        Activitatea este realizată în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3″, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.801 din 01 august 2018, implementat de Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului Relații cu
Diaspora.