×

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice!

10 noiembrie 2020


     Primăria oraşului Călăraşi  la data de 26  Noiembrie 2020 ora 16.30  în sala de ședințe a Primăriei  orașului Călărași, str.M.Eminescu et.1 va organiza consultări publice a proiectelor  de decizie:

  1. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a cotelor concrete ale impozitului funciar pe bunul imobiliar pentru anul 2021. (Raportor Valentina Jumbei – specialist în perceperea impozitului fiscal).    Descarcă fișier:proiectul Cotelor impozitului 2021 zip
  2. Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2021. ( Raportor Raisa Smolenschi-specialist)   Descarcă fișier:proiectul Taxelor locale 2021.zip
  3. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei oraşului Călăraşi pe anul 2021. (Raportor Raisa Smolenschi-specialist)    Descarcă fișier: proiectul bugetului 2021 zip

Scopul proiectelor este de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate activitatea primăriei precum  și participarea acestora la toate etapele bugetare.

Recomandările pe marginea proiectelor  de decizii supuse consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 26.11.2020  inclusiv,  pe adresa electronică: info@calarasi-primaria.md, melnic.ekaterina@gmail.com , smolenschiraisa@yahoo.com, vjumbei@gmail.com

la numărul de telefon +/373/24426459, +/373/24422773, +373/244/22052 sau pe adresa  oraşul Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19 bir,46.

Proiectele de decizii propuse  şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectelor  de decizii etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială  http://calarasi-primaria.md/  sau la sediul  autorităţii oraşului Călăraşi str. Mihai Eminescu nr.19, bir.46 et.3

Primarul oraşului                                                         Ion OLARI