×

Organizarea repetată a concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate de călători în or.Călărași!

3 iunie 2021


Primăria or.Călărași, anunță pentru data de 29 iunie  2021, ora 10.00 în incinta Primăriei or.Călărași, str.M.Eminescu, 19 , biroul nr.44 organizarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor regulate de călători în  or.Călărași cu nr. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 .

Pentru a participa la concurs, agentul transportator va depune la organul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării concursului, o cerere de forma stabilită în anexa nr.1  al Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28.07.2006, cu anexarea următoarelor documente (separat pentru fiecare pachet de curse);

– certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras de la Camera înregistrari de Stat.

– licența de activitate pentru genul de activitate transport auto de călători în folos public cu anexarea copiei acesteia;

– certificat de înmatriculare a mijlocului de transport;

– datele tehnice a unităților de transport, (anul producerii, numărul de locuri);

– raportul cu privire la testarea tehnică a mijlocului de transport;

– proiectul orarului de circulaţie;

– certificatul de competență profesională a șoferului;

– documentele confirmative de deținere în arendă sau în proprietate a bazei tehnico-materiale;

– certificat referitor la lipsa datoriilor la buget;

– acte confirmative precum că unitățile de transport propuse  nu sunt antrenate în deservirea altor rute regulate de călători;

– certificatele ce confirmă perfecţionarea profesională periodică (o dată la trei ani) a şoferilor şi managerilor, conform tipurilor de transport.

– să dispună de  numărul  necesar de unități de transport antrenate pe curse și o unitate în rezervă cu un număr de 18 locuri și mai mult;

– acte confirmative a vîrstei  unităților de transport  -pînă la 18 ani;

La concurs nu sunt admiși agenții transportatori care:

  1. În ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-au fost retras dreptul de deservire a ruteleor  atribuite anterior;
  2. În actele cărora au fost depistate date eronate;

Pentru cunoștință cu caietul de sarcini vă adresați bir.53 sau la tel. 067562767

Informații suplimentare  rugăm să ne contactați  la tel. 067562767  și pe situl oficial al primăriei : www.călărași-primăria.md      

  Primarul

Orașului Călărași                                                                      Ion OLARI