×

Comunicat informativ!

30 iunie 2021


        Cu privire la adresările parvenite din partea locuitorilor or. Călărași precum și locuitorii Primăriei comunei Tuzara, referitor la lipsa semaforului la intersecția str. Alexandru cel Bun și str. 31 August 1989.
      Vă cumunicăm, Admisitrația Publică Locală a sesizat organele competente: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Prim-ministru Republicii Moldova și Î.S “Administrația de Stat a Drumurilor” privitor la instalarea semaforuli la intersecția sus-menționată.
       Ca răspuns, Ministerul Economiei și Infrastructurii și Î.S “Administrația de Stat a Drumurilor” prin scrisoarea din 28.06.2021 ne comunică, că drumul național R1 Alexandru cel Bun se află în perioada de notificare a defectelor a unor lucrări adiționale la exploatarea drumului R1.
    Actualmente, Beneficiarul (Ministerul Economiei) poartă negocieri cu antreprenorul pentru a instala semafor în intersecția dată. Despre decizia finală, Primăria orașului Călărași va veni cu informație suplimentară.