×

Comunicat informativ!

15 iulie 2021


    Primăria orașului Călărași Vă comunică, că se interzice amplasarea anunțurilor publicitare fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale şi fără acordarea, în modul stabilit, a unui spaţiu de afiş autorizat.

Conform CODULUI CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA  Nr. 218 din 24-10-2008, persoanele vor fi sancționate.

Articolul 364. Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară fără permisiunea autorităţii administraţiei publice locale şi fără acordarea, în modul stabilit, a unui spaţiu de afişaj se sancţionează cu amendă de la 12 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 36 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate exterioară pe arbori sau în zonele de protecţie a monumentelor de arhitectură, de istorie şi de cultură se sancţionează cu amendă de la 12 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 36 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.