×

Consultarea publică a proiectului de Decizie privind Planul Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice a orașului Călărași

26 august 2021


        Primăria orașului Călărași propune spre consultarea publică proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2021-2025, sectorul clădiri publice”.
Propunerile și comentariile privitor la Plan pot fi comunicate la numărul de telefon: 060920915 sau la adresa de e-mail: info@calarasi-primaria.md
Aprobarea Planului Local de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2021-2025, sectorul clădiri publice, are ca scop eficientizarea consumului de surselor de energie și reducerea emisiilor de carbon pentru o dezvoltare durabilă a orașului.

Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului ”Promovarea Eficienței Energetice în raionul Călărași ( PEE-Călărași) în cadrul Programului de Granturi Locale lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.  Fișier atașat:

PLANUL LOCAL DE ACȚIUNI în domeniul Eficienței Energetice  pentru anii 2022-2024 (proiect)