×

ANUNȚ! Conectarea URGENTĂ la apeductul nou construit!

11 februarie 2022


       Începând cu 14 februarie 2022, consumatorii de pe străzile indicate (lista este atașată în comunicat) beneficiari ai proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași” sunt angajați în mod urgent să se conecteze la apeductul nou construit în termen de 21 de zile calendaristice, deoarece conductele vechi vor fi deconectate de la traseul de apă.
#PrimăriaCălărași face apel către cetățeni:
1.Mobilizarea consumatorilor beneficiari în cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași” în scopul conectărilor individuale-private din cont propriu la conducta de apă nou construită.
2.Rețelele vechi de apeduct vor fi deconectate de la sursa de apă începînd cu data de 15 februarie 2022.
3.Cetățenii să fie prudenți în în timpul desfășurării lucrărilor de conecatre la apeduct .
4. Contribuția cetățenilor(beneficiarii proiectului) :
Contribuția aprobată în baza Deciziei Consiliului Orășenesc nr.02/13 din 15.03.2019:
*Casă de locuit individuală — conectarea la apeduct — 600,00 lei;
*Casă de locuit indivuduală — racordare la canalizare- 900,00 lei:
*Instituții publice locale, raionale,agenți economici-conectarea la apeduct- 2000,00 lei
*Agenți economici-racordare la canalizare- 3000,00 lei
Blocuri locative —conectat la apeduct:
*Fiecare proprietar de apartament din blocul locativ-500,00 lei;
Blocuri locative racordate la canalizare:
*Fiecare proprietar de apartament din blocul locativ-750,00 lei
Rechizitele bancare
Primaria Calarasi; c/f 100760100900
IBAN – MD74TRPDBH144214A11107AA – constribuție AAC Primăria
Beneficiar: Numele , Prenumele, adresa apartamentului/casa de locuit particulară
Măsura investițională „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași” este finanțată de către #Uniunea #Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de #Agenția de #Cooperare #Internațională a #Germaniei (#GIZ) în parteneriat cu #Ministerul #Agriculturii, #Dezvoltării #Regionale și #Mediului, #Agenția de #Dezvoltare #Regională #Centru și sprijinit financiar de #Ministerul #German pentru #Cooperare #Economică şi #Dezvoltare