×

Comunicat informativ!

3 mai 2022


Agenția de Dezvoltare Regională Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (Republica Moldova), Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (România) si Primăria Călărași implementează proiectul MuseumInfoTur – Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee – Centre de Informare Turistică, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020.
Proiectul este finanțat de Instrumentul European de Vecinătate (ENI) și are o valoare totală de 98.910.00 euro. Este vorba despre dezvoltarea capacităților muzeelor și ale altor instituții relevante prin crearea centrelor de informare turistică a opt zone reprezentative.
De asemenea, și promovarea patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere a celor opt centre de informare turistică, inclusive din orașul nostrum.
Programul propriu-zis are în vedere dotarea Muzeelor – Centre de Informare Turistică cu stand-uri demonstrative și mobilier relevant pentru o bună funcționare.
Vă aștepăm cu drag la Muzeul de Istorie si Etnografie din orașul Calarasi, la MuseumInfoTur –Centrul de Informare Turistică.