×

ANUNȚ PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate !

19 august 2022


 Primăria orașului Călărași anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzută de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare pentru proiectul „Extinderea rețelei de canalizare din str. Dragoș Vodă, str-la 1 Dragoș Vodă, str-la 2 Bojole, or. Călărași” planificat de către Primăria orașului Călărași.

Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială: https://am.gov.md/.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul Agenției de Mediu.

Observațiile publicului, expusă în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul Agenției de Mediu.