×

Comunicat informativ!

7 octombrie 2022


     Vizita de lucru în or. Călărași privind construcția rețelei de canalizare pe str. Ștefan cel Mare în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea nivelului de trai în localităţile raioanelor Călăraşi şi Străşeni prin asigurarea accesului populaţiei la sistemele centralizate de canalizare” de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul Raional Călărași, Primăria orașului Călărași.
Beneficiar: Primăria or.Călărași
Proiectant: Î.I. „Curaj Boșcaneanu”
Antreprenor General:Liderul Asocierii „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. & „Izodrom Gaz” S.R.L.