×

Comunicat informativ!

26 aprilie 2023


La data de 28 aprilie 2023, Comisia Situații Excepționale, Primăria orașului  Călărași, va organiza în conformitate cu Planul de pregătire la protecţia civilă al Republicii Moldova, desfășurarea aplicației cu genericul „ Acţiunile organelor de conducere și formațiunilor  Protecției Civile  ale primăriei orașului Călărași la lichidarea consecinţelor cutremurului de pămînt .”

Principalul scop al acestei aplicații este asigurarea protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor.

Administraţia Publică Locală atenţionează populaţia, că pe parcursul efectuării controlului vor fi incluse sirenele stradale, acesta fiind un semnal al protecţiei civile cu semnificaţia „Atenţie tuturor!”.   În acest context, rugăm cetățenii ca pe durata desfăşurării evenimentului pe teritoriul orașului Călărași, păstrarea calmului în şi continuarea activităţii cotidiene.