×

Subvenții în avans pentru proiectele de îmbunătățiri funciare!

28 iunie 2023


Prin prezenta, Primăria or. Călărași, la indicația Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 16/1-05/1865 din 27.06.2023 (se anexează:16-1-05-1865 27.06.2023 ) informează despre careva activități din Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor pentru anul 2023.

Astfel, prin intermediul platformei Zoom, Ministerul va organiza un seminar de instruire/mediatizare a reprezentanților autorităților publice locale, deținătorilor de terenuri, membrilor asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare privind procedura și condițiile de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele de îmbunătățiri funciare, ce se va desfășura la data de 30 iunie ora 8.30.

Identificatorul conferinței Zoom: 840 5446 6024

Codul de acces: 523250