×

Comunicat informativ!

22 august 2023


               Începând cu a doua jumătate a lunii august au avut loc demarate lucrărilor de modernizarea și dotare a platformelor de colectare a deșeurilor solide din orașul Călărași în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor menajere la platformele comune”, finanțat de UE în cadrul Programul Primari pentru Creștere Economică ( M4EG) prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvolare ( UNDP ).
              Proiectul prevede modernizarea a 3 platforme de colectare a deșeurilor solide, dotarea lor cu tomberoane noi, iluminat, supraveghere video, colectare separată a deșeurilor electronice, inclusiv activități de informare și conștientizare privind gestionarea corectă a deșeurilor menajere. Bugetul proiectului fiind de 91 103,3 $, din care 60 000$ contribuția UE și 31 103,3 $ constituie constribuția Primăriei Orașului Călărași.
                 Scopul proiectului este creșterea calității vieții cetățenilor din orașul Călărași, îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor solide la platformele comune, îmbunățățirea factorilor de mediu, eliminarea împrăștierii gunoiului pe lîngă platforme, a mirosului neplăcut și a animalelor de lîngă platforme.